Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Pro pacienty

Vstupní triáž (měření teploty, vyplnění dotazníku) probíhá u všech pacientů Interní hematologické kliniky při vstupu na kliniku (pavilon R)

AKTUALIZACE 28.5.: Vzhledem k aktuální situaci jsou za dodržení níže uvedených podmínek možné návštěvy pacientů na Interní hematologické klinice FNKV.

Lůžkové oddělení: JIP, HEM 1

  • Doba návštěv je určena mezi 15:30 - 17:30,  je možno ji po domluvě s ošetřujícím lékařem či vedoucím lékařem oddělení změnit (s ohledem na provoz oddělení)
  • Trvání návštěvy je maximálně 30 minut vždy jen jedna osoba k jednomu pacientovi
  • Na Transplantační jednotce je nutno návštěvu domluvit vždy předem  s ošetřujícím lékařem či vedoucím lékařem
  • Na Rodinném pokoji jsou umožněny návštěvy neomezeně (vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem)
  • Za příznivého počasí lze návštěvu uskutečnit venku před klinikou, pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje
  • Na vícelůžkových pokojích je nutná vzájemná domluva pacientů - není možný souběh dvou návštěv ve stejný čas
  • Návštěva vyplní Čestné prohlášení a je jí změřena teplota. Návštěva není umožněna při teplotě nad 37°C. Formulář Čestného prohlášení je možné si stáhnout a vyplnit předem - odkaz ke stažení ZDE

Ambulantní trakt

Trvá zákaz pobývání doprovodu pacienta v ambulantním traktu (vč. denního stacionáře). Povolen je pouze jednorázový vstup doprovodu v čase nutném k přepravě a předání pacienta od kartotéky na denní stacionář.

Žádáme všechny pacienty, aby při čekání na vyšetření v čekárně či kartotéce dodržovali rozestupy minimálně 1,5m.

Děkujeme za pochopení

 

Klinika má 3 části:

  • Ambulantní trakt (přízemí pavilonu R)
  • Standardní lůžkové oddělení (1. patro pavilonu R)
  • Jednotka intenzivní péče a Transplantační jednotka (2. patro pav. R)

V ambulantním traktu je 7 ambulantních místností s čekárnou, dále odběrová místnost (odběry krve ze žíly), zákrokový sálek (zde jsou prováděny odběry kostní dřeně), stacionář vybavený křesly a postelemi k aplikaci léčby (chemoterapie, imunoterapie, krevní transfúze apod.). Ambulantní trakt začíná kartotékou. Každý pacient, který přichází do ambulance v pracovní dobu, se hlásí nejprve v kartotéce. Tím je zajištěno, že ošetřující lékař a sestra budou o pacientovu příchodu vědět.

Ordinační hodiny:
Kartotéka je otevřena každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hod. V odběrové místnosti se provádějí odběry krve od 7:00 do 11:00 hod., jednotlivé odborné ambulance zahajují provoz dle objednání od 7:00 - 8:00 hod. a končí v 15:30 až 16:00 hod.

Protože léčba pacientů je závislá na výsledku krevního odběru (většinou krevního obrazu), který se provádí ráno a jeho vyhodnocení trvá 1 - 2 hodiny, bývá v dopoledních hodinách v čekárně a ambulancích více pacientů.

S nově příchozími pacienty, kteří ještě nejsou v systému Interní hematologické kliniky a přicházejí bez objednání, se seznámí nejprve k tomu určený lékař (Lékařská služba ambulance) a rozhodne, zda pacienta je nutno a možno do systému přijmout ihned nebo je pacient objednán na jiný termín nebo je odeslán k dovyšetření na jiné pracoviště.

Je-li to nutné, jsou pacienti s hematologickým onemocněním k dokončení diagnostiky a k léčbě podle plánu nebo akutně přijati k hospitalizaci podle svého aktuálního stavu na standardní oddělení v 1. patře pavilonu R nebo na Jednotku intenzivní péče ve 2. patře pavilonu R. Po propuštění jsou předáni zpět do ambulantní péče.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV