Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Odborné ambulance

Ambulance pro Hodgkinův lymfom (HL)

MUDr. Jana Marková, +420 267 16 2886
MUDr. Heidi Mociková, +420 267 16 3554
MUDr. Lubica Gaherová, +420 267 16 3709

Ambulance pro nehodgkinské lymfomy (NHL)

MUDr. Tereza Jančárková, +420 267 16 2843
MUDr. Lubica Gaherová, +420 267 16 3709
MUDr. Heidi Móciková: +420 267 16 3554
MUDr. Ivana Zubatá, +420 267 16 3665
Doc. MUDr. Jan Novák, +420 267 16 3530

Ambulance pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom (MM)

MUDr. Petr Pavlíček, +420 267 16 3188
MUDr. Jan Soukup, +420 267 16 3556

Ambulance pro myeloproliferativní choroby (MPD) a myelodysplastický syndrom (MDS)

MUDr. Olga Černá, +420 267 16 2887
MUDr. Ivana Zubatá, +420 267 16 3665
MUDr. Jan Soukup, +420 267 16 3556
MUDr. Lucie Geislerová, +420 267 16 2875
MUDr. Kateřina Vrbková, +420 267 16 2886

Ambulance pro poruchy hemostázy, trombocytopenie (ITP)

MUDr. Olga Černá, +420 267 16 2887
MUDr. Jan Soukup, +420 267 16 3556
MUDr. Lucie Geislerová, +420 267 16 2875

Ambulance pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL)

Prof. MUDr. Tomáš Kozák, +420 267 16 2886
MUDr. Lubica Gaherová, +420 267 16 3709
Doc. MUDr. Jan Novák, +420 267 16 3530

Ambulance pro akutní myeloidní leukémii (AML)

Doc. MUDr. Jan Novák, +420 267 16 3530
MUDr. Kateřina Vrbková, +420 267 16 2886

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV