Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Informace pro nelékaře

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) získala akreditaci MZ ČR pro níže uvedené formy vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Specializační vzdělávání - akreditované obory

Úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou získává zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání. Podmínkou pro zařazení do oboru specializačního vzdělávání je získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a podání žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání.

Akreditované kvalifikační kurzy (AKK)

Absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu získává absolvent odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, pokud je tak stanoveno v II. a III. hlavě zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.

Certifikované kurzy (CK)

Absolvováním certifikovaných kurzů zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost.

Odborné stáže/praxe mimo specializační vzdělávání, AKK a CK

Příslušná legislativa: https://www.mzcr.cz/https://www.ipvz.cz/; https://www.nconzo.cz/cs/

Vyřizuje za oddělení vzdělávání FNKV:

Lucie Jeřábková, tel. 267 16 8092, e-mail: lucie.jerabkova@fnkv.cz, pavilon W 1.p., kancelář 230a

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV