Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Informace pro motorizované návštěvníky

 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má v provozu dva vjezdy do areálu nemocnice, které jsou osazeny bezobslužným automatickým závorovým systémem kontroly vjezdů a výjezdů vozidel. Nové vjezdy z ulice Šrobárova a z ulice Ruská slouží pro osobní vozidla a vozidla záchranných zdravotnických služeb včetně sanitních vozidel.

Vjezdy pro motorizované návštěvníky jsou osazeny automatickým bezobslužným závorovým systémem doplněným čtečkou registračních značek. Pro návštěvníky a pacienty bude systém fungovat tak, že si řidič vyzvedne z vjezdového stojanu lístek, který si nechá po dobu pobytu v areálu nemocnice u sebe. Před odjezdem uhradí na základě předložení vjezdového lístku cenu za pobyt v areálu v automatické pokladně. Pokladny jsou umístěny u každého výjezdu. Na pokladnách je možné platit hotově nebo bankovní kartou Master a Visa. Při výjezdu se závora automaticky otevře díky systému čtení registrační značky vozidel. V případě nečitelnosti registrační značky vloží řidič uhrazený vjezdový lístek do výjezdového stojanu a závora se následně otevře.

Pro vozidla převážející občany s parkovacím průkazem ZTP-ZTP/P je pobyt v areálu nemocnice zdarma a pro řidiče těchto vozidel je instalován u hlavní vrátnice (vjezd č. 1 z ulice Šrobárova) validátor vjezdových lístků, ve kterém si řidič na základě platného parkovacího průkazu ZTP-ZTP/P označí vjezdový lístek pro výjezd z areálu nemocnice. Na zařízeních automatického závorového systému a na validátoru je instalováno hlasové propojení na obsluhu systému, která poskytne v případě potřeby radu jak při obsluze zařízení postupovat. Rovněž zde přítomní zaměstnanci bezpečnostní služby případně pomohou zdravotně postiženým řidičům s obsluhou tohoto zařízení a umožní mimořádný výjezd přes hlavní vrátnici.

Vjezd ze Šrobárovy a Ruské ulice je v non-stop provozu. V případě dotazů můžete kontaktovat. Informační centrum FN Královské Vinohrady na tel.: +420 267 16 2212 nebo +420 267 16 2221.

Změna doby parkování ZDARMA pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P

Doba parkování v areálu FNKV pro řidiče vozidel přepravujících osobu – držitele parkovacího průkazu ZTP nebo ZTP/P je omezena na 4 hod.!!! Následná delší doba parkování nad 240 min je hrazena na automatických pokladnách při výjezdu držitelem parkovacího průkazu ZTP nebo ZTP/P dle ceníku běžných návštěvníků FNKV. To platí i pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který vozidlo sám řídí.“ 

Ceník parkovného - ke stažení - ZDE

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV