Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Informace o COVID-19

AKTUALIZACE 22.3.2023

Vzhledem k aktuálnímu poklesu výskytu akutních respiračních infekcí v populaci jsou zrušena hygienická opatření pro návštěvy týkající se ochrany dýchacích cest.

Doprovod k porodu

Přítomnost jedné doprovázející osoby (otce či jiné blízké osoby) je umožněna. Přítomnost druhé osoby u porodu je možná za vhodných podmínek při běžném provozu porodních sálů. Tyto osoby uhradí manipulační poplatek za edukaci. Přítomnost doprovázejících osoy u porodu je pak povolena za splnění výše uvedených podmínek pro návštěvy a současně tato osoba:

  • nejeví známky nemoci COVID – 19 nebo akutní respirační infekce
  • je poučena o dodržování hygieny rukou.

Ošetřujícímu personálu porodního sálu přísluší rozhodnutí o případném vyloučení osoby z porodního sálu.

Edukační aktivity kliniky (předporodní kurzy, kurzy kojení)

  • Probíhají individuální i skupinové předporodní kurzy

Pokud:

a) jste COVID-19 pozitivní
b) máte nařízenou karanténu
c) máte teplotu >37,5°C a jeden z dalších příznaků (kašel, dušnost, bolest v krku, poruchu čichu, bolest svalů, nově vzniklé migrény či průjem)

a současně je u vás naplánována kontrola či vyžadujete akutní vyšetření:

Volejte předem do recepce Gynekologicko-porodnické kliniky 267 1632 93


Výše uvedená opatření mohou být upravována podle aktuální situace a podle nařízení hygieniků a ministerstva zdravotnictví.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky primář kliniky

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV