Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Informace o COVID-19

AKTUALIZACE 15.3.2022

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci platí tato organizační opatření.

Cílem je zachovat kompletní provoz gynekologicko-porodnické kliniky i v době epidemie. U vstupu na kliniku jsou umístěny triážové dotazníky, jejichž vyplnění je povinné.

Pacientky - hospitalizace a pacientky přicházející k porodu

PCR test je nadále vyžadován pouze u pacientek, které trpí příznaky onemocnění COVID-19

Návštěvy           

Na gynekologicko-porodnické klinice jsou povoleny návštěvy pacientů 1 osobou po dobu maximálně 30 minut.

Podmínky návštěv: 

Osoba přicházející na návštěvu nevykazuje známky infekčního onemocnění.

Všechny osoby po dobu návštěvy používají respirátor minimálně FFP2/KN 95 nebo obdobný, nejsou povoleny návštěvy dětí do 12 let).

Doprovod v ambulanci

  • Je povolen pro imobilní a onkogynekologické (středa odpoledne) pacientky
  • Je povolen pro tlumočníky doprovázející cizinky
  • Je povolen pokud patříte mezi výše uvedené vyjímky, v jiných než výše uvedených případech je doprovod zakázán

Doprovod k porodu

Přítomnost jedné doprovázející osoby (otce či jiné blízké osoby) je umožněna. Tato osoba uhradí manipulační poplatek za edukaci. Přítomnost doprovázející osoby u porodu je pak dovolena za splnění výše uvedených podmínek pro návštěvy a současně tato osoba:

  • nejeví známky nemoci COVID – 19 nebo akutní respirační infekce
  • je poučena o dodržování hygieny rukou.
  • používá v prostorech porodního sálu ochranné pomůcky (návštěvnický jednorázový plášť, respirátor minimálně FFP2/KN95
  • řádně vyplní „Čestné prohlášení COVID – 19“

Ošetřujícímu personálu porodního sálu přísluší rozhodnutí o případném vyloučení osoby z porodního sálu.

Edukační aktivity kliniky (předporodní kurzy, kurzy kojení)

  • Jsou povoleny za dodržení hygienických opatření
  • Probíhají individuální i skupinové předporodní kurzy

Pokud:

a) jste COVID-19 pozitivní
b) máte nařízenou karanténu
c) máte teplotu >37,5°C a jeden z dalších příznaků (kašel, dušnost, bolest v krku, poruchu čichu, bolest svalů, nově vzniklé migrény či průjem)

a současně je u vás naplánována kontrola či vyžadujete akutní vyšetření:

Volejte předem do recepce Gynekologicko-porodnické kliniky 267163293


Výše uvedená opatření platí od 15.3.2022, mohou být upravována podle aktuální situace a podle nařízení hygieniků a ministerstva zdravotnictví.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky primář kliniky

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV