Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Informace o COVID-19 pro těhotné

AKTUALIZACE 3.5.2021

Návštěvy           

 • V návaznosti na aktuální vývoj epidemie COVID - 19 v Praze a na Gynekologicko-porodnické klinice se vedení kliniky rozhodlo zachovat zákaz návštěv na klinice.

Doprovod v ambulanci

 • Doprovod (např. při UZ vyšetření) je povolen při splnění jedné z následujících podmínek:
  • Negativní PCR test ne starší 5 dnů nebo
  • Negativní Ag test ne starší 3 dny nebo
  • Nejméně 14 dnů po 2. dávce očkování (u vakcín očkovaných pouze 1 dávkou 14 dní od aplikace) nebo
  • Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID v posledních 3 měsících

Doprovod k porodu

 • Je povolena jedna osoba ze společné domácnosti při splnění následujících podmínek:
  • Doprovod má s sebou alespoň 2 ks respirátoru třídy FFP2 či lepší (lze zakoupit na porodním sále) 
  • Nejeví známky nemoci COVID – 19 nebo akutní respirační infekce. Ošetřujícímu personálu porodního sálu přísluší rozhodnutí o případném vyloučení osoby z porodního sálu.
  • Je poučena o dodržování hygieny rukou.
  • Používá v prostorech porodního sálu ochranné pomůcky (návštěvnický jednorázový plášť, ústenka zakrývající nos i ústa).
  • Aktuálně změřená teplota je pod 37,0 °C
  • Řádně vyplní „Čestné prohlášení COVID – 19“

Edukační aktivity kliniky (předporodní kurzy, kurzy kojení)

 • Jsou povoleny individuální kurzy za dodržení hygienických opatření

Výše uvedená opatření platí od 3.5.2021, mohou být upravována podle aktuální situace a podle nařízení hygieniků a ministerstva zdravotnictví.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky primář kliniky


Milé nastávající maminky,

vzhledem k aktuální situaci ohledně onemocnění COVID-19 považujeme za důležité poskytnout Vám dostupné informace vztahující se k těhotenství.

Pro všechny těhotné

 • Nejdůležitějšími kroky z Vaší strany je dodržování doporučení k prevenci nákazy platných pro celou populaci, které se týkají omezení pobytu mimo domov na pouze nevyhnutelnou dobu a dodržování hygienických opatření včetně používání roušek. Aktuální informace jsou dostupné na koronavirus.mzcr.cz
 • Kontroly v těhotenské poradně budou plánovány, tak aby byla snížena jejich četnost při zachování adekvátního sledování Vaší gravidity, zejména co se týče vstupního zhodnocení rizik a dále monitorování stavu nenarozeného dítěte v období blížícího se termínu porodu.
 • Přenos z matky na dítě během těhotenství byl dosud popsán pouze v ojedinělých případech, stejně jako byly popsány ojedinělé případy nákazy novorozence od nakažené matky po narození. Nejsou známy žádné negativní následky nákazy pro novorozence.
 • Z dosavadních dat je patrné, že těhotné mají zvýšené riziko závažnějšího průběhu onemocnění oproti zdravé populaci stejného věku, nicméně v naprosté většině případů je průběh bezpříznakový nebo s příznaky připomínající běžné nachlazení. Dalšími symptomy mohou být kašel, dušnost a horečka.
 • V případě podezření či potvrzení onemocnění COVID-19 v těhotenství je nutné zvážit prevenci tromboembolických komplikací pomocí přechodného podávání nízkomolekulárního heparinu (LMWH).

Pro těhotné, které přišly do styku s onemocněním COVID-19 nebo jeví příznaky této infekce

 • Postupujte dle platných doporučení pro obecnou populaci. Nejezděte ihned k lékaři. Nejprve je třeba, abyste telefonicky kontaktovaly svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, či infolinku 1212. V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112. Na těchto místech Vám budou poskytnuty informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

zpracoval:            as. MUDr. Vít Drochýtek                                                                           revize 7.10.2020

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Michal Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky primář kliniky

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV