Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Informace klientkám

Informace klientkám:

Biopsie prsu:

Odběr vzorku k histologickému vyšetření za účelem vyloučení nebo potvrzení nádoru prsu. Provádí se vždy ambulantně v místním znecitlivění, většinou bez zvláštní přípravy, pouze je třeba úprava léků ovlivňujících krevní srážlivost a v některých případech požadujeme vyšetření krevní srážlivosti. Před výkonem můžete normálně jíst a pít, není třeba lačnit.

Na našem pracovišti provádíme klasické jehlové biopsie i vakuové biopsie pod kontrolou sonografickou, mamografickou nebo na magnetické rezonanci.

Vyšetření žen s vysokým rizikem výskytu zhoubného onemocnění prsů:

Ženy s nárokem na preventivní zobrazovací vyšetření prsů hrazené ze zdravotního pojištění každých 6 měs. podle zvláštního schématu:

  • u nichž bylo klinickým genetikem na základě výskytu rakoviny prsu nebo vaječníků v rodině stanoveno celoživotní riziko zhoubného nádoru prsu více než 20% nebo jsou nosičky genových mutací spojených s vysokým rizikem (např. BRCA)
  • u nichž byly biopticky zjištěny nálezy spojené se zvýšeným rizikem zhoubného nádoru prsu
  • které prodělaly léčebné ozařovaní hrudníku v mladém věku

Mamodiagnostické centrum úzce spolupracuje s BRCA centrem FNKV při komplexním vyšetřování žen s vysokým rizikem rakoviny prsu. Rizikovým pacientkám zajišťujeme vyšetření klinickým genetikem a následnou dispenzarizaci dle zjištěné míry rizika. Naše pracoviště provádí všechna potřebná vyšetření prsů, včetně žen po preventivních chirurgických výkonech.

U žen s tzv. středním rizikem zhoubného nádoru prsu (10 - 20%) hradí pojišťovny mamografii od 45 let jednou za dva roky, další preventivní vyšetření (sonografie, mamografie v mezidobí) si hradí samy, doporučeno je jedno vyšetření každý rok.

Důvody ke genetickému vyšetření:

Nemocní a jejich blízcí příbuzní s nádory vaječníků (bez ohledu na věk), nádory prsů u žen do 45 let, nádory prsů u mužů (bez ohledu na věk).  Dále nejméně tři přímé příbuzné s rakovinou prsu v jakémkoliv věku nebo dvě příbuzné - jedna z nich do 50 nebo obě do 60 let.

Vyšetření probíhá nejprve formou pohovoru s klinickým genetikem - lékařem, který rozhodne o případném genetickém testování rodiny.

Vyšetření žen s prsními implantáty:

Základní zobrazovací metodou ke zhodnocení stavu prsního implantátu je sonografie = ultrazvuk, který posoudí stav prsního implantátu i prsní žlázy (zjištění případného nádoru prsu). Pokud je implantát vložen z estetických důvodů, pak vyšetření zpravidla nehradí pojišťovny, platba na místě kartou nebo v hotovosti je 550,- Kč, žádanka na vyšetření v tomto případě není potřeba.

Příklad sonografického vyšetření prsu s implantátem

 Mamografie s prsními implantáty se provádí většinou jako preventivní vyšetření v rámci mamografického screeningu k časnému odhalení rakoviny prsu, nárok na ni má ze zdravotního pojištění každá žena od 45 let ve dvouletých intervalech. Mamografie je v tomto případě základní zobrazovací metodou. Pokud implantáty překrývají diagnosticky významnou část tkáně, je vyšetření standardně doplněno ultrazvukem, jinak doporučujeme provést ultrazvukové vyšetření v intervalu mezi jednotlivými mamografiemi za přímou úhradu.

Mamografii lze provést i s prsním implantátem, samotné sonografické vyšetření mamografii nenahrazuje !!

Magnetická rezonance prsů (MR mamografie) je v některých případech provedena k potvrzení poškození prsního implantátu, Toto vyšetření by se mělo doplnit až v druhé době, v případě nejasného nálezu na sonografii. Magnetická rezonance může někdy lépe zobrazit poškození hlouběji uložené části stěny implantátu, při velmi malé poruše stěny implantátu (tzv. mikroruptura či „prosakování silikonu“) však podobně jako ultrazvuk nemusí místo poškození odhalit. Pokud byl prsní implantát vložen z estetických důvodů, vyšetření zpravidla nehradí pojišťovny, cena při přímé úhradě se pohybuje kolem 7.000,- Kč.

Samovyšetření prsů:

I v době mamografického screeningu zůstává samovyšetření prsů nadále platnou jednoduchou dostupnou metodou, jak co nejdříve odhalit rakovinu prsu. Samovyšetření sice nenahrazuje zobrazovací metody, jejichž hlavním úkolem je zjištění nádoru ještě před tím, než může být odhalen při pohmatovém vyšetření, preventivní mamografie se však provádí jednou za dva roky a některé typy nádorů mohou být v okamžiku vyšetření pod možností zobrazovacích metod. Proto doporučujeme provádět samovyšetření prsů 1 krát měsíčně mezi jednotlivými zobrazovacími metodami. Nejčastějším projevem rakoviny prsu je tužší útvar (bulka) v prsu, dalšími možnými projevy jsou vtažení kůže či bradavky, krvavý výtok bradavky, či zánětlivé projevy (zarudnutí). V takovém případě doporučujeme objednat se na zobrazovací vyšetření, a to telefonicky nebo e-mailem s uvedením kontaktního telefonu - naše asistentky Vám pomohou vybrat vhodný typ a termín vyšetření. V případě diagnostického vyšetření hrazeného pojišťovnou je třeba dodat žádanku od klinického lékaře (např. gynekologa nebo praktického lékaře), který Vám provede klinické vyšetření a o jeho výsledku nás na žádance informuje.     Bez žádanky je možné provést vyšetření jen za přímou úhradu (do 40 let pouze sonografii).

Postup preventivního samovyšetření prsů na webu mamo.cz: odkaz: ZDE                                          

Odkaz na instruktážní video samovyšetření prsů metodou MammaCare: ZDE             

Další informace nejen o mamografickém screeningu najdete na: 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2020 FNKV