Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

POUČENÍ PRO OSOBY NAVŠTĚVUJÍCÍ PACIENTY VE FNKV - ke stažení ZDE

Kardiologická klinika provozuje diagnostickou a léčebnou péči v oborech kardiologie a angiologie dospělých v celém rozsahu těchto oborů na špičkové mezinárodní úrovni: od ambulantní péče přes intenzivní lůžkovou péči až po superspecializované katetrizační intervenční výkony. Klinika velmi úzce spolupracuje s Kardiochirurgickou klinikou FNKV a 3. LF UK. Kardiologická klinika se intenzivně zabývá též výukou studentů medicíny ve vnitřním lékařství a výukou lékařů v kardiologii. Klinika má akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro specializační přípravu budoucích kardiologů. Rozsáhlé je zapojení kliniky do kardiologického výzkumu.

Klinika dostává od pacientů velké množství krásných děkovných dopisů, které zdůrazňují vedle vysokých profesionálních kvalit též velmi lidský přístup k pacientům. Z jednoho takového typického dopisu si dovolujeme citovat: „S velikou radostí jsem přijal fakt, že všichni lékaři i sestřičky se chovali velmi vstřícně, hezky, ohleduplně a korektně. Veliký dík a pomyslné „smeknutí“ zaslouží všichni lékaři, se kterými jsem během své hospitalizace setkal. Bylo úžasné vnímat jejich úsilí, korektnost a zaujetí pro medicínu. Vždy mi jasně a trpělivě popsali, co se bude dál dít a velice ochotně zodpovídali mé dotazy. Pobyt na Kardiologické klinice mi doslova pohladil mé utrápené srdíčko! Musím také ocenit, že za celou dobu jsem ani jednou neslyšel jakoukoli hádku či křik personálu. Rušily jen hlasité projevy některých neukázněných pacientů, kterým s neuvěřitelnou trpělivostí a úsilím pomáhaly sestřičky i zdravotní bratři. Je pro též mne zásadní, jak bylo všude čisto a jak výborná byla i strava. Bylo to jako v dobrém hotelu. Věřte, pane profesore, že dovedu ohodnotit zaměstnance maje za sebou dvaadvacetiletou praxi ředitele společnosti. Vím, jak obtížné je „srovnat si“ zaměstnance, aby pracovali spolehlivě a odpovědně. Dovolte, abych Vám závěrem popřál hodně zdraví a abyste vždy kolem sebe měl takové skvělé lidičky.“

Prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D., FESC, přednosta kliniky

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV