Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Struktura kliniky

Vedení kliniky:

Přednosta: Prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D., FESC.

zástupce přednosty pro zdravotnickou péči (primář): MUDr. Martin Herold

zástupce přednosty pro vzdělávání lékařů: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.

zástupce přednosty pro výzkum: Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC.

zástupce přednosty pro výuku studentů: Doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., FESC.vrchní sestra: Bc. Blanka Radjenovičová


Sekretariát: Helena Janoušková, Ing. Erika Eksteinová

Divize akutní kardiologie:
Vedoucí lékařka: Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC.

Koronární jednotky A, B, C - počet lůžek 6, 14, 10
Lékaři - kardiologové: MUDr. Jaroslav Ulman, MUDr. Martin Kozel Ph.D.
Staniční sestry: Kateřina Pilíková (A), Denisa Odvodyová (B), Jitka Hanzlová (C)

Divize intervenční kardiologie:
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., FESC

Sál intervenční kardiologie
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., FESC.
Lékaři – kardiologové: MUDr. Tomáš Buděšínský, MUDr. Libor Lisa, MUDr. Josef Kroupa, PhD.

Staniční sestra: Kateřina Machová

Kardiologická stanice D - počet lůžek 31
Vedoucí lékař: MUDr. Adéla Bejšovcová
Staniční sestra: Mgr. Silvie Lašmanská

Divize arytmologie:
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.

Sál arytmologie
Vedoucí lékař: MUDr. Dalibor Heřman, Ph.D.
Lékaři – kardiologové: MUDr. Petr Štros, MUDr. Karol Čurila, PhD., MUDr. Ondřej Sussenbek

Staniční sestra: Kateřina Machová

Kardiologická stanice E
- počet lůžek 24
Vedoucí lékař: MUDr. Václav Bufka
Staniční sestra: Alena Hrdličková

Arytmologická ambulance
Holterovské monitorování

Divize neinvazivní kardiologie:

Vedoucí lékař: MUDr. Hana Línková, PhD.
Lékaři – kardiologové: Doc. MUDr. František Bednář, Ph.D., MUDr. Teodora Víchová, Ph.D.

Staniční sestra: Bc. Martina Havlíková

Kardiologická ambulance
Echokardiografie
Ergometrie
Ambulance pro srdeční selhání: Doc. MUDr. František Bednář, Ph.D., MUDr. Adéla Kadlečková

Divize angiologie:
Vedoucí lékař: MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Kardiologická stanice C -
počet lůžek 12
Vedoucí lékař: MUDr. Zdenko Stelmach
Staniční sestra: Bc. Jitka Hanzlová

Sál intervenční angiologie:

Vedoucí lékař: MUDr. Boris Kožnar, Ph.D.
Lékaři – kardiologové / angiologové: MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA, MUDr. Jakub Sulženko, PhD., MUDr. František Staněk, CSc., MUDr. Zdenko Stelmach

Staniční sestra: Kateřina Machová

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV