Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

O klinice

  

Naše klinika v médiích
Věda 24
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/219411058340018/video/693450

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1031689-cesti-kardiologove-dostali-za-prinos-k-lecbe-infarktu-cenu-who

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2082303-vetsi-sance-pro-pacienty-s-mrtvici-lekari-zachranili-muze-ktery-driv-nemel-sanci-na

III. interní - kardiologická klinika je organizační jednotkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a současně organizační jednotkou 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Klinika rovnoměrně rozvíjí oblast diagnosticko-léčebnou, výukovou i výzkumnou. Obor kardiologie má velmi úzký vztah k dalším medicínským oborům: kardiochirurgii, angiologii, vnitřnímu lékařství, neurologii, anesteziologii a resuscitaci, radiologii a cévní chirurgii.

Kardiologie a kardiochirurgie
V rámci Kardiocentra FNKV klinika úzce spolupracuje s Kardiochirurgickou klinikou FNKV. Každý pracovní den probíhá jako součást ranního hlášení kliniky společný indikační seminář, kde se kolektivním rozhodnutím kardiologů, kardiochirurgů a kardioanesteziologů doporučí každému nemocnému pro něj nejvhodnější postup. Kardiologové se podílejí na činnosti kardiochirurgického oddělení podle aktuální klinické potřeby (kardiologické konsilium, echokardiografie včetně jícnové, koronarografie, kardiostimulace aj.)

Oblast diagnostická a léčebná
Klinika zajišťuje komplexní lůžkovou a ambulantní péči v celé šíři oborů kardiologie a angiologie (u dospělých pacientů). Posláním a hlavní náplní činnosti kliniky je diagnostika a terapie onemocnění srdce a krevního oběhu. Přijímáni jsou všichni nemocní s akutními kardiologickými či angiologickými onemocněními, vyžadujícími akutní hospitalizaci z přímé spádové oblasti (Praha 3, 10, 15 a 22). Ze širší spádové oblasti jsou přijímáni nemocní s akutními příhodami (infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris) i nemocní k plánovaným vysoce specializovaným kardiologickým či angiologickým výkonům, které v nemocnicích nižšího typu nejsou dostupné.

Organizace pohotovostní služby
Na klinice v mimopracovní době vykonávají službu 3 lékaři, další dva (intervenční kardiolog a intervenční angiolog / radiolog) mají příslužbu na telefonu. Vedoucím služby je vždy atestovaný kardiolog.

Organizace příjmu pacientů
Příjmovým místem III. interní - kardiologické kliniky je Centrální příjem interních klinik (CPIK) na pavilonu S. Příjmovým místem pro plánované příjmy k elektivním výkonům je kardiologická ambulance na pavilonu S. Na pavilon S by měly být směrovány všechny příjmy Záchranné služby s odůvodněným podezřením na akutní infarkt myokardu (bolest na prsou s elevacemi či depresemi ST na EKG, bolest na prsou s hypotenzí či rozvojem kardiogenního šoku). Tito nemocní, pokud je diagnóza již potvrzená, jsou zpravidla přijímáni přímo na katetrizační sál k urgentní koronarografii a perkutánní koronární intervenci (PTCA, stent) a teprve poté na lůžko KJ.

Přístup k nemocným
V jednání s nemocnými klinika uplatňuje laskavý a citlivý přístup, přátelskou atmosféru, otevřenost a plnou informovanost. Každému nemocnému je umožněno spolurozhodovat na základě přesných informací o dalším způsobu své léčby. Všechny léčebné postupy jsou nemocným vysvětleny a nabízeny za jejich aktivního spolurozhodování.

Regionální a nadregionální spolupráce
V pražském zdravotnictví spolupracuje klinika zejména se Záchrannou službou při péči o nemocné s akutními srdečními příhodami. Dále spolupracuje s pražskými nemocnicemi, které nedisponují potřebným vybavením přístrojovým i personálním pro superspecializovanou léčbu srdečních chorob. Klinika spolupracuje též s ambulantními kardiology a internisty a s praktickými lékaři.
Klinika (jakožto součást jednoho z 11 komplexních kardiocenter v České republice) zajišťuje superspecializovanou kardiologickou péči (zejména v oblasti intervenční kardiologie, kardiostimulace a invazivní elektrofyziologie a intervenční angiologie) pro cca 1/11 obyvatel České republiky, tj. cca 1 000 000 obyvatel. Vzhledem k principu svobodné volby lékaře nemá v tomto směru klinika žádné regionální omezení. Nicméně z přirozené dopravní dostupnosti a z dostupnosti podobné péče jinde vyplývá, že se – kromě Prahy - jedná především o část Středočeského kraje a dále o některé okresy z krajů Libereckého, Ústeckého a Karlovarského. S příslušnými okresy klinika spolupracuje tedy na úrovni Záchranné služby, interních oddělení nemocnic, ambulantních specialistů i praktických lékařů.

Historie III. interní kardiologické kliniky k nahlédnutí ZDE (PDF; 225 kB)

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV