Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Vážená paní,
Vážený pane,

Vítáme Vás na stránkách II. Interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.  Naše pracoviště již přes 70 let patří mezi špičková interní pracoviště v republice a je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3LF UK).

Základní činností kliniky je poskytování kvalitní léčebné a preventivní péče v oboru vnitřního lékařství pacientům, kteří přicházejí  ze spádové oblasti Prahy 10 a Prahy 3.  Hlavní odborná specializace II. Interní kliniky je gastroenterologie, diabetologie, endokrinologie, intenzivní metabolická péče, klinická výživa a lipidologie.  Kromě kvalitní ambulantní péče v oborech vnitřního lékařství, poskytuje naše pracoviště superkonziliární či specializovanou péči v rámci hospitalizační  péče.

Zajišťujeme rutinní péči pacientům především Prahy 10 a Prahy 3. V rámci svých podoborů však poskytujeme specializovanou péči pro pacienty z řady dalších regionů České republiky.

Nedílnou součástí práce fakultní kliniky je výuka studentů medicíny. Studenti se zde vzdělávají v oborech vnitřního lékařství a interní propedeutiky. Klinika participuje na výuce studentů bakalářských programů fyzioterapeut, nutriční terapeut a všeobecná sestra.  Součástí práce kliniky je profesní vzdělávání lékařů kliniky, postgraduální vědecké studium a postgraduální výuka lékařů a aktivní účast ve výzkumných projektech řešených v rámci České republiky.

Konečně, na klinice se intenzivně věnujeme vědecko-výzkumné práci, s řadou prioritních výsledků. Naše činnost je zaměřená na základní i klinický výzkum, s cílem uvádění nových léčebných postupů do praxe, především v oblasti gastroenterologie, diabetologie a metabolismu a výživy.

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.,FASN,FERA,
přednosta II. Interní kliniky

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV