Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Pro pacienty

2. interní klinika představuje pracoviště s vysokou odbornou a akademickou úrovní v oborech své specializace a současně je známá slušným a lidským přístupem k nemocným. Velká část nemocných je při tom z nejvyšších věkových etáží. 2. interní klinika hospitalizuje akutní nemocné na základě doporučení rychlé záchranné služby, praktických lékařů a odborných lékařů a dále na doporučení odborných lékařů z ambulancí kliniky.

Nemocní jsou hospitalizováni většinou na třílůžkových pokojích, na klinice jsou jen dva čtyřlůžkové pokoje. Na vyžádání a při volné kapacitě je možná hospitalizace na jednolůžkovém pokoji. Informace o volném jednolůžkovém pokoji podává vrchní sestra kliniky nebo vedoucí lůžkového oddělení.

Specializované ambulance poskytují specializovanou péči na nejvyšší odborné úrovni. Přijetí nemocného do ambulantní péče je možné na základě doporučení praktického lékaře, internisty, terénních specialistů nebo specialistů z ostatních oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Pacienti kliniky jsou vždy upozorněni na fakt, že v nemocnici jsou vyučováni klinické medicíně studenti medicíny a dalších zdravotnických oborů. Jen klinická výuka zajistí pro studenty dostatečnou praxi a podílí se tak zcela neopominutelně na přípravě budoucí české generace lékařů a zdravotníků. Pro přítomnost studentů při vyšetřování nemocných a při jejich léčení pacienti s tímto zpravidla souhlasí. Je však možné kdykoliv vyslovit nesouhlas s přítomností studentů při lékařských vizitách, při diagnostických a léčebných výkonech. Vyslovení nesouhlasu s přítomností studentů je bez jakéhokoliv vlivu na diagnostický a léčebný proces.

Před každým velkým diagnostickým nebo léčebným výkonem budete seznámeni s jeho indikací, provedením a jeho riziky. O tomto poučení musí být sepsán záznam, který podepíšete.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV