Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Uvod

Vážená paní/vážený pane,

dovolte mi přivítat vás jménem vedení I. interní kliniky na našich webových stránkách. 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVY PACIENTŮ NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH I. INTERNÍ KLINIKY

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací, doporučením MZ ČR a rozhodnutím vedení FNKV jsou na lůžkových odděleních I. interní kliniky upraveny návštěvy pacientů povoleny za následujících podmínek:

Standardní oddělení N4A a N4B:

  • doba návštěv je 15:30 – 17:30 hodin
  • návštěvy jsou možné po předchozí telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem (oddělení N4A: +420 267 162 399, oddělení N4B: +420 267 162 577)
  • návštěva je možná pouze po vyplnění čestného prohlášení (dostupné u personálu nebo na fnkv.cz) a po změření tělesné teploty, která je do 37°C
  • na pokoji je možná přítomnost pouze 2 návštěvníků
  • návštěva trvá maximálně 30 minut
  • při vstupu a při odchodu je nutné provést hygienickou dezinfekci rukou
  • po celou dobu návštěvy je nutné mít nos a ústa krytá rouškou
  • v době návštěvy je nutné dodržovat stanovené rozestupy 2 metry (vyjma rodinných příslušníků)

Jednotka nefrologické intenzivní péče (NEFIP):

  • na NEFIP jsou návštěvy pacientů nadále zakázány
  • ve výjimečných případech je možné se na případné návštěvě domluvit s ošetřujícím lékařem na telefonní lince 267 162 460

Žádáme všechny o maximální spolupráci a dodržování stanoveného času návštěvy, v souvislosti s danými podmínkami bude personálem určován pořadník návštěv a není možné brát ohled na nenadálé situace. Děkujeme.

I. interní klinika patří mezi historicky nejstarší pracoviště nemocnice a je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3.LF UK). Základní činností kliniky je poskytování kvalitní léčebné a preventivní péče v oboru vnitřního lékařství nemocným, kteří přicházejí ze spádové oblasti nemocnice. Hlavní odbornou specializací I. interní kliniky je nefrologie, dále revmatologie, hepatologie a všeobecné interní lékařství. Součástí kliniky je Centrální příjem interních klinik (CPIK), kde probíhá příjem všech akutně interně nemocných pacientů přicházejících do nemocnice. V řadě oblastí však poskytujeme superkonziliární či specializovanou péči, jak v rámci hospitalizační tak ambulantní péče.

Nedílnou součástí činnosti I. interní kliniky je výuka studentů 3.LF UK, kontinuální profesní vzdělávání lékařů kliniky, postgraduální vědecké studium a postgraduální výuka lékařů. Klinika spolupracuje i na výuce zdravotních sester. Součástí práce kliniky je i aktivní účast ve výzkumných projektech řešených v rámci České republiky či Evropské unie.

Přednosta I. interní kliniky, prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.,FASN,FERA, je internista a nefrolog a v tomto oboru patří mezi přední české a evropské odborníky. Je předseda České nefrologické společnosti 2014-2016, předseda Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor nefrologie, zvolený vědecký sekretář Evropské nefrologické společnosti (ERA-EDTA) 2017-2020, podílí se na řadě vědeckých a výzkumných projektů v ČR i EU.

 

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV