Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Hlavní parametry

Traumacentrum FNKV

Cílem, k němuž nemocnice směřuje, je poskytování plnohodnotné, kvlaitní a dostupné lékařské péče odpovídající 3. tisíciletí při efektivním vynakládání finančních prostředků.

Záměrem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) je vybudování monolitického trojlodního (10-10-5 podlažního) objektu „Pavilon Traumacentra FNKV“ v jihovýchodní části areálu nemocnice s přímou vazbou na stávající nemocniční zástavbu z II. poloviny 20. století.

Tím vznikne ucelený komplex umožňující poskytovat v oblasti superspecializované a specializované léčebné péče kvalitní služby na bázi ekonomické efektivnosti. Z přímého užívání FNKV bude uvolněna západní část areálu, jejíž zástavba z přelomu 19. a 20. století zcela nevyhovuje požadavkům standardů léčebné péče a její provozování je ekonomicky velmi neefektivní. Ekonomická efektivnost navrhovaného řešení je podrobně uvedena v investičním záměru a je podložena smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Předložený investiční záměr je v souladu s koncepcí MZ ČR na zajišťování superspecializované a specializované péče v oblasti traumatologie a popálenin. Projekt logicky dotváří obraz pražského zdravotnictví, symetricky zastoupený moderními zdravotnickými zařízeními na obou březích Vltavy s působností na přilehlé části Středočeského kraje v souladu se záměry MZ ČR.

Hlavní parametry "Pavilon Traumacentra FNKV"

Výše stavební investice: 3.6 mld. Kč
Hrubá podlahová plocha: 87.891 m2

Počet lůžek celkem: 770 ks

  • standardní: 590 ks
  • JIP: 180 ks

Profil LPP - specializovaná a superspecializovaná péče v oborech:

  • traumatologie
  • kardiologie a kardiochirurgie
  • chirurgické obory s vazbou na Traumacentrum
  • popáleninová medicína

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV