Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Věda a výuka

Klinika je doškolovacím výukovým pracovištěm v oboru Gynekologie a porodnictví s akreditací EBCOG ze dne 1.10. 2018 a v subspecializaci onkogynekologie s akreditací ESGO ze dne 30. 7. 2022.

ESGO akreditaci získala naše klinika jako 3. pracoviště v České republice. Tato akreditace je uznání vysoce specializovaného onkogynekologického centra, které vydává ESGO (European Society of Gynaecologic Oncology), znamená možnost provádět nejkomplexnější léčbu onkogynekologických nádorů a školit v rámci Evropy nové onkogynekology. Nyní je v Evropě 75 center, které tuto akreditaci mají. Akreditace je zaměřená na kvalitu péče, výzkum a výuku, dokládat se musí personální a technické vybavení, minimální počty výkonů a zahrnuje celedenní audit jak pracoviště, tak celé nemocnice.

V případě zájmu o stáž kontaktujte: lukas.rob@fnkv.cz nebo dasa.henslova@fnkv.cz

 


Výuka a odborné akce

Klinika zajišťuje výuku mediků 3. lékařské fakulty University Karlovy v celém rozsahu oboru. Pro studenty samoplátce jsou přednášky a praktická cvičení vedeny v anglickém jazyce. Klinika se podílí i na výuce bakalářského studia. Pracoviště je akreditováno i pro postgraduální výuku oborů:

  • Gynekologie a porodnictví
  • Urogynekologie
  • Onkogynekologie

Informace hledejte na stránkách 3.lékařské fakulty:
http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/gynekologie/

Odoborné publikace vydávané lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky jsou uvedeny v databázích a naleznete je na adrese:
http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/svi/publikacni


Věda

Na klinice v součastnosti probíhá řada vědecký prací z nichž se většina zaměřuje na problematiku gynekologických nádorových onemocnění.

karcinom děložního hrdla: Keynote A18/ENGOT Cx11 

karcinom vaječníku: Flora5 study , ATHENA, GLORIOSA, ENGOT-ov50/INNOVATIVE

karcinom endometria: KEYNOTE-C93/ENGOT-en15, ENGOT en11/GOG3035, SIENDO-ENGOT-N5


dne 27. 11. 2022 proběhnul pod záštitou naší kliniky již XLII Kaňkův pražský onkologický den gynekologů v rámci 14. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV