Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Očkování těhotných a kojících žen proti COVID-19

Vzhledem k přibývajícím datům ohledně rizik při nákaze onemocněním COVID-19 v těhotenství, považujeme za důležité vydat následující doporučení v souladu s doporučením České gynekologické a porodnické společnosti:

 • Očkování proti COVID-19 se doporučuje všem těhotným ženám bez ohledu na týden těhotenství. Očkování je dnes považováno za bezpečné a účinné v jakékoli fázi těhotenství, neexistují důkazy, že by bylo nutné očkování oddalovat na dobu po prvních 12 týdnech těhotenství.
 • Ze stejných důvodů je doporučena i aplikace posilující dávky u těhotných, u kterých uplynulo více než 5 měsíců od dokončeného očkování.
 • Kojení u očkovaných žen nebo žen plánujících očkování je doporučeno nepřerušovat.
 • Uvedená doporučení vydáváme z důvodu zvýšeného rizika úmrtí matky či plodu zejména při nákaze tzv. variantou Delta.

AKTUALIZACE 8.11.2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci platí tato organizační opatření.

Cílem je zachovat kompletní provoz gynekologicko-porodnické kliniky i v době epidemie. U vstupu na kliniku jsou umístěny triážové dotazníky, jejichž vyplnění je povinné.

Pacientky - hospitalizace

K plánované hospitalizaci musí mít negativní PCR test, ne starší 48 hod. PCR test si zařizují pacientky samy (mohou se objednat ZDE). Test je u očkovaných pacientek hrazený pojišťovnou (max 2 testy měsíčně). U neočkovaných si jej musí hradit samy (ve FNKV je cena testu 814 Kč).

V případě akutní hospitalizace bude proveden PCR test při přijetí (úhrada viz výše)

Během hospitalizace musíte používat respirátor minimálně FFP2/KN 95 nebo obdobný.

Pacientky přicházející k porodu

Při přijetí u Vás bude proveden PCR a POC antigenní test (úhrada obou testu je v rámci FNKV). 

Během hospitalizace musíte používat respirátor minimálně FFP2/KN 95 nebo obdobný.

Návštěvy           

V návaznosti na aktuální vývoj epidemie COVID - 19 v Praze a na Gynekologicko-porodnické klinice jsou návštěvy zakázány až na níže uvedné vyjímky: 

 • návštěvu pacientů v terminálním stádiu onemocnění
 • návštěvu nezletilých pacientů (neplatí pro novorozence v doprovodu matky)
 • návštěvu pacientů s omezenou svéprávností
 • přítomnost jedné osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení.

Podmínky návštěv: 

Všechny osoby po dobu návštěvy používají respirátor minimálně FFP2/KN 95 nebo obdobný, nejsou povoleny návštěvy dětí do 12 let).

Absolvování PCR testu nejdéle 3 dny před návštěvou a doložení dokladu nebo

Absolvování POC (antigenního) test nejdéle 1 den před návštěvou a doložení dokladu nebo

Absolvování očkování proti COVID a uplynutí nejméně 22 dní a ne více než 90 dní po 1. dávce, pokud nebyla aplikována 2. dávka nebo uplynutí nejméně 22 dní po 1. dávce pokud byla aplikována 2. dávka (v případě dvoudávkového schématu) nebo uplynutí nejméně 14 dní v případě jednodávkového schématu a doložení certifikátu nebo

Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID přičemž: uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní nebo

Ve výjimečných případech (z důvodů kapacitních) lze po dohodě s vedením kliniky absolvovat před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 na klinice

Doprovod v ambulanci

 • Je povolen pro imobilní a onkogynekologické (středa odpoledne) pacientky
 • Je povolen pro tlumočníky doprovázející cizinky
 • Je povolen pokud patříte mezi výše uvedené vyjímky, v jiných než výše uvedených případech je doprovod zakázán

Doprovod k porodu

Přítomnost jedné doprovázející osoby (otce či jiné blízké osoby) je umožněna. Tato osoba uhradí manipulační poplatek za edukaci. Přítomnost doprovázející osoby u porodu je pak dovolena za splnění výše uvedených podmínek pro návštěvy a současně tato osoba:

 • nejeví známky nemoci COVID – 19 nebo akutní respirační infekce
 • je poučena o dodržování hygieny rukou.
 • používá v prostorech porodního sálu ochranné pomůcky (návštěvnický jednorázový plášť, respirátor minimálně FFP2/KN95
 • řádně vyplní „Čestné prohlášení COVID – 19“
 • pokud je doprovod ze společné domácnosti, tak mu bude proveden POC antigenní test (hradí podle ceníku 201 Kč).
 • pokud není ze společné domácnosti, tak se musí prokázat doložením negativního PCR testu (platnost 72 hod)
 • v případě plánovaných porodů se musí doprovod prokázat doložením negativního PCR testu (platnost 72 hod). Antigenní test v případě plánovaných hospitalizací není akceptován. 

Ošetřujícímu personálu porodního sálu přísluší rozhodnutí o případném vyloučení osoby z porodního sálu.

Edukační aktivity kliniky (předporodní kurzy, kurzy kojení)

 • Jsou povoleny za dodržení hygienických opatření
 • Nadále probíhají pouze individuální předporodní kurzy

Pokud:

a) jste COVID-19 pozitivní
b) máte nařízenou karanténu
c) máte teplotu >37,5°C a jeden z dalších příznaků (kašel, dušnost, bolest v krku, poruchu čichu, bolest svalů, nově vzniklé migrény či průjem)

a současně je u vás naplánována kontrola či vyžadujete akutní vyšetření:

Volejte předem do recepce Gynekologicko-porodnické kliniky 267163293


Výše uvedená opatření platí od 8.11.2021, mohou být upravována podle aktuální situace a podle nařízení hygieniků a ministerstva zdravotnictví.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky primář kliniky


Objednávání do ambulancí a konzultace plánovaných kontrol v rámci COVID režimu


1.1.2021 byla oficiálně otevřena nově vybudovaná novorozenecká jednotka intenzivní péče. Toto  oddělení zajišťuje péči o lehce a středně nezralé novorozence (tzn. narozené po 32. týdnu těhotenství). Hlavním motivem vzniku této JIP bylo, aby se předčasně porozené děti nemusely překládat na jiná neonatologická pracoviště a aby maminky mohly zůstat se svými dětmi až do propuštění.

Současně, ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie, bude zajišťovat perioperační péči o děti s vybranými vrozenými vadami, především o novorozence s rozštěpem rtu. Na novorozenecké JIP pracují zkušené sestry s erudicí v intenzivní neonatologické péči, lékařská služba je zabezpečena zkušenými pediatry a neonatology. Z přístrojového vybavení jsou kromě inkubátorů a vyhřívaných lůžek k dispozici moderní ventilátory, infuzní pumpy i monitory životních funkcí.Je samozřejmé, že pediatrická část kliniky zajišťuje standardní péči o fyziologické novorozence.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. MUDr. Miloš Černý

přednosta kliniky primář neonatologie


5.11.2020 byl oficiálně otevřeny na Gynekologicko-porodnické klinice nově zrekonstruované prostory porodních sálů. Jde o tři plně vybavené apartmánové boxy a jeden observační pokoj. Součástí je zároveň nový operační sál a box na pooporodní ošetření novorozence.

Jeden z porodních boxů je bezbariérový, další je vybaven vanou pro první dobu porodní. Třetí box dovoluje využít nefarmakologické úlevové techniky. Bezpečnost je zajištěna připojením na centrální monitorovací jednotku, aby bylo zachováná co největší intimita při porodu.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky primář kliniky

 


10.8.2020 Děkujeme za pomoc při dovybavení porodního sálu zlatému sponzoru nadaci PRE.


12.7.2020 Děkujeme za pomoc při dovybavení porodního sálu a neonatologické jednotky intenzivní péče platinovému sponzoru nadaci ČEZ.


Klinika je doškolovacím výukovým pracovištěm v oboru Gynekologie a porodnictví s akreditací EBCOG ze dne 1.10. 2018 a v subspecializaci onkogynekologie s akreditací ESGO ze dne 9. 6. 2017.

ESGO akreditaci získala naše klinika jako 3. pracoviště v České republice. Tato akreditace je uznání vysoce specializovaného onkogynekologického centra, které vydává ESGO (European Society of Gynaecologic Oncology), znamená možnost provádět nejkomplexnější léčbu onkogynekologických nádorů a školit v rámci Evropy nové onkogynekology. Nyní je v Evropě 75 center, které tuto akreditaci mají. Akreditace je zaměřená na kvalitu péče, výzkum a výuku, dokládat se musí personální a technické vybavení, minimální počty výkonů a zahrnuje celedenní audit jak pracoviště, tak celé nemocnice.

 

V případě zájmu o stáž kontaktujte: lukas.rob@fnkv.cz nebo dasa.henslova@fnkv.cz

 

Byla dokončena další etapa rekonstrukce ambulantního traktu kliniky. Gynekologické ambulance a vchod do ambulantního traktu jsou obnoveny v původním umístění.

16.7.2019


Do roku 2019 vstupujeme s nově rekonstruovanými prostory těhotenských a ultrazvukových ambulancí. Věříme, že provedené stavební úpravy poskytnou vyšší komfort pro naše klientky.


Gynekologicko-porodnická klinika 3. LFUK a FNKV poskytuje zdravotní péči v širokém rozsahu oboru gynekologie a porodnictví. Velmi významnou součástí kliniky je onkogynekologické centrum, které se specializuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění ženských orgánů.

Klinika dále zajišťuje komplexní péči v oblasti endoskopie (např. laparoskopické, hysteroskopické operace), urogynekologie (problematika poklesu gynekologických orgánů a močové inkontinence) a mamologie (onemocnění prsu).

Porodnická část kliniky pečuje o pacientky s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím, včetně ultrazvukové diagnostiky. Klinika je zároveň výukovým pre a postgraduálním centrem a podílí se na řadě vědecko-výzkumných projektů.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky primář kliniky


Projekt

Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie - Onkogynekologické centrum FN Královské Vinohrady

je spolufinancován Evropskou unií.   Reg. č. : CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005146

Rozhodnutím o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP byla v lednu 2018 zahájena realizace projektu Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie – Onkogynekologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění poskytované komplexní diagnostické a léčebné péče v Onkogynekologickém centru FN Královské Vinohrady prostřednictvím pořízení nového přístrojového vybavení. Tímto dojde k obnově, doplnění a modernizaci současného specializovaného pracoviště.

Nové a moderní přístrojové vybavení na špičkové úrovni umožní ještě lépe naplnit požadavky dle standardu vybavenosti pro specializovaná centra dané věstníkem MZ ČR. Modernizace, doplnění a zlepšení vybavení centra povede k udržení kontinuity super specializované péče, udržení a zlepšení dosažených výsledků. Nové technologie umožní individualizovanou péči o ženy se zhoubnými nádory ve všech věkových kategoriích. Významným faktorem je skutečnost, že cílovou skupinou jsou v případě onkogynekologické péče zejména ženy v šestém až osmém deceniu, které se výrazně podílejí na mortalitě u všech onkogynekologických diagnóz. Nové diagnostické metody a využití nových technologií v chirurgické léčbě, minimalizují peroperační a pooperační komplikace, snižují morbiditu a zlepšují kvalitu života žen všech věkových kohort. Cílem je další zlepšení indikátorů kvality péče.

Onkogynekologické centrum FN Královské Vinohrady je jedním z tradičních onkogynekologických center zapojeným do struktury KOC (Komplexní onkologické centrum) – FNKV. Poskytuje pacientům všech věkových kategorií specializovanou a superspecializovanou diagnostickou, léčebnou a dispenzární péči v celém spektru gynekologických zhoubných nádorů včetně karcinomů prsu. Současně zajišťuje pro tyto ženy komplexní návaznou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy.

Ve struktuře FNKV jsou zastoupena všechna pracoviště a kliniky nezbytná pro komplexní zajištění špičkové onkogynekologické péče (Radiodiagnostická klinika, Radioterapeutická a onkologická klinika, Chirurgická klinika, Urologická klinika, Ústav patologie, Klinika anestesie a resuscitace, Klinika plastické chirurgie, Klinika nukleární medicíny, Ústav laboratorní diagnostiky).

Projekt splňuje vypracované strategie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a odráží záměry Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti rozvoje Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V rámci projektu bude postupně pořízeno: ultrazvukový přístroj high-end UZV s 3D/4D; ultrazvukový přístroj přenosný; stůl operační; elektrochirurgický generátor; technologie k detekci sentinelových uzlin; gynekologické vyšetřovací křeslo; odsavač zplodin; instrumentarium pro abdominální, vaginální, laparoskopickou a hysteroskopickou operativu vč. všech kontejnerů; laparoskopická věž high-end typu 4K rozlišení; harmonický skalpel; CO2 laser; přístroj anesteziologický s monitorovací jednotkou a Multidektektorové CT.

Celkové způsobilé náklady projektu: 60.000.000 Kč

Přidělená dotace: 52.908.000 Kč

Termín realizace: leden 2018 – září 2020

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV