Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

AKTUALIZACE 18.9.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci zavádíme tato organizační opatření.

Důvodem je výrazný nárůst případů s onemocněním COVID 19, kdy se snažíme snížit riziko nákazy mezi pacientkami a současně ochránit zdravotnický personál. Cílem je zachovat kompletní provoz gynekologicko-porodnické kliniky i v době epidemie. Je nutné omezit možnou expozici viru i u bezpříznakových osob (zákaz návštěv, rozestupy v ambulancích, omezení množství osob v čekárnách). U vstupu na kliniku jsou umístěny triážové dotazníky, jejichž vyplnění je povinné.

Návštěvy           

 • V návaznosti na aktuální vývoj epidemie COVID - 19 v Praze a Středočeském kraji se vedení FNKV rozhodlo přistoupit od 19.9. k zákazu návštěv v naší fakultní nemocnici.

  Opatření se týká standardních oddělení i jednotek intenzivní péče. Opatření se netýká pacientů v terminálním stadiu onemocnění.

Doprovod v ambulanci

 • Je povolen pro imobilní pacientky (ostatní prosíme, aby počkali v areálu nemocnice)
 • Je povolen pro tlumočníky doprovázející cizinky

Doprovod k porodu

 • Je povolena jedna osoba ze společné domácnosti při splnění následujících podmínek:
  • Nejeví známky nemoci COVID – 19 nebo akutní respirační infekce. Ošetřujícímu personálu porodního sálu přísluší rozhodnutí o případném vyloučení osoby z porodního sálu.
  • Je poučena o dodržování hygieny rukou.
  • Používá v prostorech porodního sálu ochranné pomůcky (návštěvnický jednorázový plášť, ústenka zakrývající nos i ústa).
  • Aktuálně změřená teplota je pod 37,0 °C
  • Řádně vyplní „Čestné prohlášení COVID – 19“

Edukační aktivity kliniky (předporodní kurzy, kurzy kojení)

 • Účastníci musí mít vyplněn dotazník, roušku a dodržet rozestupy

Pokud:

a) jste COVID-19 pozitivní
b) máte nařízenou karanténu
c) máte teplotu >37,5°C a jeden z dalších příznaků (kašel, dušnost, bolest v krku, poruchu čichu, bolest svalů, nově vzniklé migrény či průjem)

Volejte předem do recepce Gynekologicko-porodnické kliniky 267163293


Výše uvedená opatření platí od 19.9.2020, mohou být upravována podle aktuální situace a podle nařízení hygieniků a ministerstva zdravotnictví.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Michal Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky primář kliniky

 

Čestné prohlášení pro návštěvy je možné si stáhnout a vyplnit předem - odkaz ke stažení ZDE


Objednávání do ambulancí a kontakty na kliniku


Vzhledem ke snaze o zlepšení prostředí pro naše pacientky a zlepšení kvality péče začíná dnem 13.1.2020 částečná rekonstrukce pavilonu D, kdy vznikne nový Porodní sál s kompletním zázemím a nová Jednotka intermediární novorozenecké péče.

Omluvte proto, prosíme, zvýšený hluk a některá omezení v průběhu rekonstrukce. Samotný provoz kliniky by měl být omezen minimálně.
Doufáme, že oceníte provedené změny, které navazují na již zrekonstruovaný ambulantní trakt.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Michal Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky primář kliniky

 

Klinika je doškolovacím výukovým pracovištěm v oboru Gynekologie a porodnictví s akreditací EBCOG ze dne 1.10. 2018 a v subspecializaci onkogynekologie s akreditací ESGO ze dne 9. 6. 2017.

ESGO akreditaci získala naše klinika jako 3. pracoviště v České republice. Tato akreditace je uznání vysoce specializovaného onkogynekologického centra, které vydává ESGO (European Society of Gynaecologic Oncology), znamená možnost provádět nejkomplexnější léčbu onkogynekologických nádorů a školit v rámci Evropy nové onkogynekology. Nyní je v Evropě 75 center, které tuto akreditaci mají. Akreditace je zaměřená na kvalitu péče, výzkum a výuku, dokládat se musí personální a technické vybavení, minimální počty výkonů a zahrnuje celedenní audit jak pracoviště, tak celé nemocnice.

 

V případě zájmu o stáž kontaktujte: lukas.rob@fnkv.cz nebo dasa.henslova@fnkv.cz

 

Byla dokončena další etapa rekonstrukce ambulantního traktu kliniky. Gynekologické ambulance a vchod do ambulantního traktu jsou obnoveny v původním umístění.

16.7.2019


Do roku 2019 vstupujeme s nově rekonstruovanými prostory těhotenských a ultrazvukových ambulancí. Věříme, že provedené stavební úpravy poskytnou vyšší komfort pro naše klientky.


Gynekologicko-porodnická klinika 3. LFUK a FNKV poskytuje zdravotní péči v širokém rozsahu oboru gynekologie a porodnictví. Velmi významnou součástí kliniky je onkogynekologické centrum, které se specializuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění ženských orgánů.

Klinika dále zajišťuje komplexní péči v oblasti endoskopie (např. laparoskopické, hysteroskopické operace), urogynekologie (problematika poklesu gynekologických orgánů a močové inkontinence) a mamologie (onemocnění prsu).

Porodnická část kliniky pečuje o pacientky s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím, včetně ultrazvukové diagnostiky. Klinika je zároveň výukovým pre a postgraduálním centrem a podílí se na řadě vědecko-výzkumných projektů.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Michal Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky primář kliniky


Projekt

Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie - Onkogynekologické centrum FN Královské Vinohrady

je spolufinancován Evropskou unií.   Reg. č. : CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005146

Rozhodnutím o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP byla v lednu 2018 zahájena realizace projektu Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie – Onkogynekologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění poskytované komplexní diagnostické a léčebné péče v Onkogynekologickém centru FN Královské Vinohrady prostřednictvím pořízení nového přístrojového vybavení. Tímto dojde k obnově, doplnění a modernizaci současného specializovaného pracoviště.

Nové a moderní přístrojové vybavení na špičkové úrovni umožní ještě lépe naplnit požadavky dle standardu vybavenosti pro specializovaná centra dané věstníkem MZ ČR. Modernizace, doplnění a zlepšení vybavení centra povede k udržení kontinuity super specializované péče, udržení a zlepšení dosažených výsledků. Nové technologie umožní individualizovanou péči o ženy se zhoubnými nádory ve všech věkových kategoriích. Významným faktorem je skutečnost, že cílovou skupinou jsou v případě onkogynekologické péče zejména ženy v šestém až osmém deceniu, které se výrazně podílejí na mortalitě u všech onkogynekologických diagnóz. Nové diagnostické metody a využití nových technologií v chirurgické léčbě, minimalizují peroperační a pooperační komplikace, snižují morbiditu a zlepšují kvalitu života žen všech věkových kohort. Cílem je další zlepšení indikátorů kvality péče.

Onkogynekologické centrum FN Královské Vinohrady je jedním z tradičních onkogynekologických center zapojeným do struktury KOC (Komplexní onkologické centrum) – FNKV. Poskytuje pacientům všech věkových kategorií specializovanou a superspecializovanou diagnostickou, léčebnou a dispenzární péči v celém spektru gynekologických zhoubných nádorů včetně karcinomů prsu. Současně zajišťuje pro tyto ženy komplexní návaznou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy.

Ve struktuře FNKV jsou zastoupena všechna pracoviště a kliniky nezbytná pro komplexní zajištění špičkové onkogynekologické péče (Radiodiagnostická klinika, Radioterapeutická a onkologická klinika, Chirurgická klinika, Urologická klinika, Ústav patologie, Klinika anestesie a resuscitace, Klinika plastické chirurgie, Klinika nukleární medicíny, Ústav laboratorní diagnostiky).

Projekt splňuje vypracované strategie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a odráží záměry Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti rozvoje Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V rámci projektu bude postupně pořízeno: ultrazvukový přístroj high-end UZV s 3D/4D; ultrazvukový přístroj přenosný; stůl operační; elektrochirurgický generátor; technologie k detekci sentinelových uzlin; gynekologické vyšetřovací křeslo; odsavač zplodin; instrumentarium pro abdominální, vaginální, laparoskopickou a hysteroskopickou operativu vč. všech kontejnerů; laparoskopická věž high-end typu 4K rozlišení; harmonický skalpel; CO2 laser; přístroj anesteziologický s monitorovací jednotkou a Multidektektorové CT.

Celkové způsobilé náklady projektu: 60.000.000 Kč

Přidělená dotace: 52.908.000 Kč

Termín realizace: leden 2018 – září 2020

Navigace

Copyright © 2010 - 2020 FNKV