Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Struktura kliniky

Vedení kliniky:
Přednosta:   prof. MUDr. Lukáš ROB, CSc.               Sekretářka přednosty kliniky:   Dáša HENSLOVÁ


Primář: prof. MUDr. Michael HALAŠKA, Ph.D.           Vrchní sestra: Mgr. Jana HANŽLOVÁ

 

Primář neonatologie: MUDr. Miloš ČERNÝ        Vrchní sestra neonatologie: Lenka VANÍČKOVÁ KUBŮ

 

Školský zástupce přednosty: prof. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D.

 

 

Ambulantní trakt:                                                         Oddělení porodnické:
Vedoucí lékař:
as. MUDr. Tomáš PICHLÍK            Vedoucí lékař: as. MUDr. Radovan VLK

 

Staniční sestra ambulancí: Alexandra MATĚKOVÁ
Staniční sestra por.sál: Bc. Miluše PIROHANIČOVÁ

 Jednotka intenzivní péče:                                         Operační sály:
Vedoucí lékař:
as. MUDr. Martin HRUDA          Vedoucí lékař: as. MUDr. Karel TIKOVSKÝ

   

                                                                                        Staniční sestra: Bc. Aneta NOVÁKOVÁ

Oddělení šestinedělí a rizikového těhotenství:
Vedoucí lékař: MUDr. Vít DROCHÝTEK

Staniční sestra: 
Bc. Alena BĚLÍKOVÁ

Oddělení standardní gynekologie:
Vedoucí lékař: prof. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D.

Staniční sestra: Mgr. Peter Lozák

Centrum onkologické prevece (COP):
Vedoucí lékař: As. MUDr. Tomáš PICHLÍK

Mamologie:
Vedoucí lékařka: prof. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D.

Urogynekologie:
Vedoucí lékařka: MUDr. Kateřina MAXOVÁ

  Genetika:  
Vedoucí lékařka: MUDr. Alena PUCHMAJEROVÁ


Kmenoví lékaři gynekologicko-porodnické kliniky:

MUDr. Anna Babková, MUDr. Kryštof Břečka, MUDr. Vít Drochýtek, MUDr. Veronika Grollová, MUDr. Martin Hruda, MUDr. Kristýna Keprtová, MUDr. Nikola Kotršálová, MUDr. Kateřina Maxová, MUDr. Tomáš Pichlík, MUDr. Alena Puchmajerová, MUDr. Martina Řeháčková, MUDr. Martin Samec, MUDr. Borek Sehnal, Ph.D., MUDr. Magdaléna Sládečková, MUDr. Jarmila Šenkýřová, MUDr. Barbora Švédová, as. MUDr. Karel Tikovský, MUDr. Andrea Vařbuchtová, MUDr. Monika Větrovská, MUDr. Jan Zapletal

Vedoucí lékař novorozenecké JIP:

MUDr. Veronika Krejčová

Kmenoví lékaři neonatologie:

doc. MUDr. Alena Ďurišová, MUDr. Jakub Malý

Externí lékaři neonatologie:

MUDr. Ivan Balaščák, MUDr. Iva Bodnarová, MUDr. Tomáš Dědič, MUDr. Kateřina Fabichová, MUDr. David Frejlach, MUDr. Peter Košík, MUDr. Renata Petrová, MUDr. Eva Polášková, MUDr. Alena Puchmajerová, MUDr. Martina Skuplíková, MUDr. Antonín Šípek, MUDr. Dagmar Špičáková, MUDr. Kryštof Tabery, MUDr. Martin Trefný, MUDr. Marie Vařílková

Lékař internista:

MUDr. Ivan Hes, CSc.

Externí lékaři gynekologicko-porodnické kliniky:

MUDr. Miloslav Černý, MUDr. Eliášová, Ph.D., MUDr. Renáta Kavanová, doc. MUDr. Tonko Mardešič, MUDr. Marianna Miksová, MUDr. Iva Mikysková, CSc., MUDr. Gabriela Stránská

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV