Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Struktura kliniky

VEDENÍ KLINIKY
Přednosta:   prof. MUDr. Lukáš ROB, CSc.               Sekretářka přednosty kliniky:   Dáša HENSLOVÁ


Primář: prof. MUDr. Michael HALAŠKA, Ph.D.           Vrchní sestra: Mgr. Jana HANŽLOVÁ

 

Primář neonatologie: MUDr. Miloš ČERNÝ        Vrchní sestra neonatologie: Lenka VANÍČKOVÁ KUBŮ

 

Školský zástupce přednosty: prof. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D.

 

 

AMBULANTNÍ TRAKT                                                  
Vedoucí lékař:
as. MUDr. Tomáš PICHLÍK, Ph.D.          

 

Staniční sestra ambulancí: Alexandra MATĚKOVÁ

Centrum onkologické prevence (COP)vedoucí lékař: as. MUDr. Tomáš PICHLÍK, Ph.D.

Mamologie: vedoucí lékařka: prof. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D.

Urogynekologie:
vedoucí lékařka: MUDr. Kateřina MAXOVÁ

Genetika: vedoucí lékařka: MUDr. Alena PUCHMAJEROVÁ

 

PORODNICE
Vedoucí lékař: as. MUDr. Radovan VLK         

Porodní sál: 
vedoucí lékař: as. MUDr. Radovan VLK
staniční sestra por. sálu: Bc. Miluše PIROHANIČOVÁ

Oddělení šestinedělí a rizikového těhotenství: 
vedoucí lékař: MUDr. Vít DROCHÝTEK
staniční sestra: Mgr. Dagmar HAVRÁNKOVÁ


Neonatologie a JMP: 
vedoucí lékař neonatologie: MUDr. Miloš ČERNÝ, vrchní sestra: Lenka Vaníčková KUBŮ
vedoucí lékař JMP: MUDr. Veronika KREJČOVÁ, staniční sestra: Bc. Karolína WELSEROVÁ

 

 GYNEKOLOGIE

 Jednotka intenzivní péče:                                         Operační sály:
Vedoucí lékař:
as. MUDr. Martin HRUDA, Ph.D.          Vedoucí lékař: as. MUDr. Karel TIKOVSKÝ

   

Staniční sestra: Mgr. Peter LOZÁK                           Staniční sestra: Bc. Aneta NOVÁKOVÁ

Oddělení standardní gynekologie:
Vedoucí lékař: prof. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D.

Staniční sestra: Mgr.  Nikola HORVÁTHOVÁ


Kmenoví lékaři gynekologicko-porodnické kliniky:

MUDr. Anna Babková, MUDr. Kryštof Břečka, MUDr. Radka Dlabolová, MUDr. Vít Drochýtek, MUDr. Jan Farář, MUDr. Veronika Grollová, MUDr. Martin Hruda, Ph.D., MUDr. Kristýna Keprtová, MUDr. Nikola Janovská, MUDr. Kateřina Maxová, MUDr. Tomáš Pichlík, Ph.D., MUDr. Alena Puchmajerová, MUDr. Karolína Robová, MUDr. Martina Řeháčková, MUDr. Santrosyan Gajane, MUDr. Borek Sehnal, Ph.D., MUDr. Magdaléna Sládečková, MUDr. Helena Součková, MUDr. Jarmila Šenkýřová, MUDr. Barbora Švédová, as. MUDr. Karel Tikovský, MUDr. Lukáš Vaněk, MUDr. Andrea Vařbuchtová, MUDr. Monika Větrovská, MUDr. Jan Zapletal

Vedoucí lékař novorozenecké JIP:

MUDr. Veronika Krejčová

Kmenoví lékaři neonatologie:

MUDr. Jakub Malý, MUDr. Jakub Mrakava

Externí lékaři neonatologie:

MUDr. Ivan Balaščák, MUDr. Iva Bodnarová, MUDr. Jan Čapek, MUDr. Alena Ďurišová, MUDr. Radka Chumová, MUDr. Petra Lefflerová, MUDr. Gabriela Myšáková, MUDr. Eva Polášková, MUDr. Martina Skuplíková, MUDr. Antonín Šípek, MUDr. Martin Trefný, MUDr. Marie Vařílková

Lékař internista:

MUDr. Ivan Hes, CSc.

Externí lékaři gynekologicko-porodnické kliniky:

MUDr. Eliášová, Ph.D., MUDr. Renáta Kavanová, doc. MUDr. Tonko Mardešič, MUDr. Iva Mikysková, CSc., MUDr. Gabriela Stránská

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV