Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Odborné ambulance

Objednávání do ambulancí a kontakty na kliniku


Vedoucí lékař: as. MUDr. Tomáš PICHLÍK

  

Tato část kliniky sestává z jednotlivých ambulancí, ve kterých jsou koncentrovány podobory gynekologie a porodnictví.

Jsou soustředěny v samostatné budově, která má funkční spojení s lůžkovou částí kliniky.

Gynekologická a Porodnická ambulance mají nepřetržitý provoz.
Pacientky s neakutními stavy přicházejí zpravidla s doporučením svých lékařů v určenou ordinační dobu či po telefonickém objednání.

Připojení k internetu
V čekárně ambulance je k dispozici veřejně přístupná WiFi FNKV-PUBLIC. 

 

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV