Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Gynekologicko-porodnická klinika zajišťuje péči v rozsahu celého spektra oboru.

Operační výkony jsou zaměřeny především na radikální gynekologické operace u maligních onemocnění ženských reprodukčních orgánů (radikální hysterektomie, lymfadenektomie v celé oblasti břišní dutiny), dále operace prsů, včetně moderních konzervativních operací nádorů prsu bez nutnosti jeho odstranění. Řada operačních výkonů se rozšířila o výkony prováděné laparoskopickou cestou, včetně odstranění dělohy (hysterektomie).
Pomocí laparoskopických operací provádíme také některé onkologické operace.  Další oblastí zájmu jsou urogynekologické operace.
Z tzv. malých operačních výkonů se jedná zejména o operace čípku děložního při jeho přednádorových změnách (klasické konizace nebo tzv. leep konizace). Samostatnou kapitolou je provádění moderních diagnostických operací při onemocnění dutiny děložní tzv. hysteroskopií.  Pracoviště disponuje moderním vybavením umožňující komplexní řešení této problematiky.

Klinika provádí celý rozsah porodnických operací.

V současné době klinika disponuje 70 lůžky, vč. lůžek JIP a novorozeneckých. Dlouhou tradicí gynekologicko-porodnické kliniky je její zaměření na onkologickou problematiku, a to jak ve směru prevence, tak i terapie.

Na každém lůžkovém oddělení jsou pokoje s nadstandardním vybavením (barevná televize, lednička, telefon, dle možností s vlastním sociálním zařízením).

Postupem času byla klinika rozšířena o nový ambulantní trakt. V tomto moderně řešeném pavilónu se podařilo centralizovat veškeré ambulantní služby pro pacientky v oblastech:

  • gynekologických onemocnění
  • onemocnění prsu
  • péče o matku a dítě

Ambulance SAM_0603.JPG 300x225Nový ambulantní trakt slouží nejenom personálu ke zkvalitnění péče o pacientku, ale především pacientkám samotným. Poskytujeme zde komplexní péči o ženu na jednom místě při zkrácení čekací doby v příjemném prostředí, které svým vybavením odpovídá evropskému standardu a pacientce umožňuje objednat se na dobu, která ji vyhovuje. Tento komplex poskytuje ženám - pacientkám ambulantní péči ve všech oblastech gynekologie a porodnictví.

Gynekologicko - porodnická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy od vzniku prvního gynekologického oddělení v nemocnici na Vinohradech vykonala obrovský kus cesty ve vývoji odborném i ve vývoji svého technického vybavení a svého zázemí. Prodělala několik zásadních přestaveb, v neposlední řadě pak v 90. letech vybudování zmíněného ambulantního traktu a přebudování celého přízemí kliniky vytvořilo prostorové zázemí pro nejmodernější medicínu.

V roce 2016 došlo k personální stabilizaci na úrovni lékařů, středních zdravotnických pracovníků i ostatního personálu s cílem dále poskytovat široké spektrum péče a posilovat pozici kliniky jakožto špičkového pracoviště v oblasti onkogynekologie.

V roce 2011 byla Gynekologicko-porodnické klinice udělena akreditace pro obor specializačního vzdělávání Gynekologie a porodnictví II.typu.

V roce 2012 MZ ČR udělilo Gynekologicko-porodnické klinice akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu v oborech Onkogynekologie a Urogynekologie.

Dne 29.6.2015 udělilo MZ ČR Fakultní nemocnici Královské Vinohrady statut Centrum vysoce specializované onkogynekologické péče.

Historie gynekologicko-porodnické kliniky k nahlédnutí zde.

Klinika každoročně organizuje celostátní Kaňkův onkologický den gynekologů. Tato akce vznikla v roce 1980  na základě potřeby vytvořit fórum, které by gynekologickou obec informovalo systematickým způsobem o aktuálních onkologických otázkách a o možnostech diagnostiky a léčby zhoubných nádorů u žen.
Od roku 2012 organizuje naše klinika také tzv. Padovcův večer. Tento přednáškový večer konaný v v rámci Spolku lékařů českých je také zaměřený na diagnostiku a operační léčbu zhoubných onemocnění  v gynekologii.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV