Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Gynekologické oddělení

Oddělením gynekologie je spojeno s Oddělením pooperační péče
Vedoucí oddělení: prof. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D.

Tel. +420 26716 2382, +420 72677 2363

Pokoj č.1 SAM_0670w.JPG 300x322Na pooperačním oddělení poskytujeme specializovanou péči o pacientky, které se připravují k operačnímu výkonu, a pacientky po provedené operaci. Lékařská péče je zajišťována vedoucím oddělení a sekundárním lékařem, odbornou ošetřovatelskou péči zajišťuje tým erudovaných sester a sanitářů vedených staniční sestrou. Intenzivně spolupracujeme s rehabilitačním oddělením a dietní sestrou, která pomáhá volit vhodnou stravu pro dané pacientky.

Do předoperační přípravy je zahrnuto zhodnocení výsledků předoperačních vyšetření, vyšetření a pohovor s anesteziologem, volba optimálního podání antibiotik a prevence tromboembolické nemoci, rehabilitační příprava včetně nácviku rehabilitačních technik a bezprostřední příprava před operací (mj. příprava zažívacího traktu).

Spektrum operačních výkonů je široké – zahrnuje miniinvazivní operační techniky (viz gynekologická endoskopie), operace vaginálním (poševním) přístupem, abdominální (břišní) operativu. Specializací naší kliniky je onkologická gynekologická operativa – jsme jedním z akreditovaných onkogynekologických center v ČR – ročně poskytujeme operační a následnou léčbu více než 300 pacientkám se zhoubným gynekologickým nádorem. Samostatnou část tvoří operace prsů. U operačních výkonů není možná přítomnost blízkých osob.

Bezprostředně po operaci jsou často pacientky hospitalizovány na jednotce intezivní péče a poté se vracejí zpět na naše oddělení. Doba pobytu po operaci je individuální. Pokud je průběh hospitalizace standardní, jedná se nejčastěji o cca 3-5 dní po laparoskopických operacích, 5-6 dní po vaginálních operacích, 5-7 dní po abdominálních operacích, 7-8 dní po náročnějších onkologických výkonech, 3-5 dní po operacích prsu.

Standardní pokoje jsou 2-4 lůžkové.

K dispozici jsou 4 nadstandardní pokoje.
Pokoje jsou vybavené mj. TV, lednicí, ventilátorem, samostatným WC. Vhodné zarezervovat předem u staniční sestry – tel. je uveden v záhlaví této stránky.

  
Pokoj č.3

nadstandardní pokoj č.3 - SAM_0380.JPG   sezení
Pokoj č.1

pokoj č.6 - SAM_0417.JPG 300x225   pokoj č.6 - 300x225
Pokoj č. 6

pokoj č.9 - SAM_0445.JPG 300x225   pokoj č.9 - SAM_0447.JPG 300x225
Pokoj č. 9

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV