Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Glaukomová poradna

Zodpovědný lékař: As. MUDr. Jara Hornová, CSc., e-mail: jana.hornova@fnkv.cz

Provádí superkonziliární vyšetřování pacientů s glaukomem, navrhuje optimální léčbu konzervativní, laserovou či chirurgickou. Invazivní terapie glaukomu zahrnuje laserové zákroky na duhovce a v komorovém úhlu nebo mikro- chirurgické techniky;  trabekulektomie, event. v kombinaci s extrakcí katarakty, kryokoagulace řasnatého tělíska, implantace drenážních implantátů, terapeutické extrakce katarakty, i další možné chirurgické postupy jsou na našem pracovišti běžně používány.

Po stabilizaci očního nálezu a kompenzaci nitroočního tlaku je pacient s lékařskou zprávou odesílán zpět do péče obvodního očního lékaře, komplikované případy dispenzarisujeme.

Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na klinická hodnocení účinku nových antiglaukomových přípravků, sledování vývoje strukturálních změn u glaukomu a hodnocení funkčních změn centrálního a periferního vidění.

Z diagnostických zobrazovacích metod používáme nejčastěji HRT (Heidelberský retinální tomograf).

Pacienti se objednávají do pořadí dle naléhavosti stavu.  U nových pacientů požadujeme stručnou oční anamnézu, Vyšetření ostrosti zrakové a perimetr, iniciální výšku nitroočního tlaku a dosavadní léčbu.

Lékaři:
MUDr. Jitka Bartošová, e-mail: jitka.bartosova@fnkv.cz 
MUDr. Alina Dana Baxant, e-mail: alinadana.baxant@fnkv.cz

MUDr. Jitka Pokorná, e-mail: jitka.pokorna@fnkv.cz

Navigace

Copyright © 2010 - 2019 FNKV