Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Glaukomová poradna

Vedoucí lékař: MUDr. Alina-Dana Baxant, e-mail: alinadana.baxant@fnkv.cz
Sestra: Petr Kovařík, e-mail: petr.kovarik@fnkv.cz 
Perimetry: sestra Světlana Kremeňová, e-mail: svetlana.kremenova@fnkv.cz 
Objednání pacientů možné také na emailové adrese: glaukom@fnkv.cz 

Provádí superkonziliární vyšetřování pacientů s glaukomem, navrhuje optimální konzervativní, laserovou či chirurgickou léčbu.

Zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu běžných i složitých forem glaukomového onemocnění nejen ze spádové oblasti, ale i celé ČR.

Z diagnostických zobrazovacích metod používáme OCT včetně zobrazení RNFL (optická koherenční tomografie - Heidelberg Spectralis). K detailnímu testování zorného pole používáme počítačovou perimetrii (Humphrey), která umožňuje prahové i nadprahové testování senzitivity sítnice v jednotlivých testovaných bodech.

Provádíme terapeutické laserové zákroky na duhovce a v komorovém úhlu jako například laserová iridotomie (LIT) a neselektivní laserová trabekuloplastika (LTP). 

Zabýváme se komplexním chirurgickým řešením všech forem glaukomového onemocnění: 
1) Trabekulektomie s použitím antimetabolitu Ologen

2) Filtrační operace se zavedením Express implantátu či Ahmedovy chlopně
3) Hluboká sklerektomie s implantaci drenážních implantátů Esnoper Clip nebo Esnoper V2000
4) Cyklokryokoagulace řasnatého tělíska
5) Terapeutická extrakce katarakty

Po stabilizaci očního nálezu a kompenzaci nitroočního tlaku je pacient s lékařskou zprávou odesílán zpět do péče obvodního očního lékaře.

Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na klinická hodnocení účinku nových antiglaukomových přípravků a chirurgických zákroků, sledování vývoje strukturálních změn u glaukomu a hodnocení funkčních změn centrálního a periferního vidění.

Lékaři:
as. MUDr. Jara Hornová, CSc., e-mail: jara.hornova@fnkv.cz
MUDr. Zuzana Širolová, e-mail: zuzana.sirolova@fnkv.cz

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV