Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Genetická

Genetická ambulance

Genetická ambulance poskytuje genetické konzultace a vyšetření zejména v oblastech:

 • onkologie
  • pacienti s neobvykle časným výskytem nádoru
  • pacienti s bilaterálním nádorem v párovém orgánu
  • pacienti s nádorovými duplicitami
  • pacienti s nádorovým onemocněním s příbuznými I. a II. stupně se stejným typem či kombinací nádorů
 • fetální medicíny
  • věk matky nad 35 let, věk partnera nad 45 let
  • pozitivní výsledek screeningu vrozených vad, žádost o neinvazivní prenatální testování
  • anamnéza vrozené vady u rodičů či příbuzných
  • gravidita po onkologické léčbě
  • vystavení těhotné vnějším vlivům (léky, RTG, infekce)
 • reprodukční medicíny
  • páry s poruchou reprodukce
  • 2 a více spontánní aborty
  • vrozená vada nebo chromozomální aberace v předchozí graviditě

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV