Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

GASTROCENTRUM FNKV a 3. LF UK

Interdisciplinární centrum FNKV a 3. LF UK pro diagnostiku, léčbu a výzkum onemocnění zažívacího traktu

Gastrocentrum FNKV a 3. LF UK je odbornou (horizontální) strukturou propojující jednotlivé obory, které se zabývají výzkumem, diagnostikou, léčbou i prevencí onkologických onemocnění zažívacího traktu a také se věnuje experimentální činnosti v dané oblasti. Naše centrum propojuje část vědecko-výzkumnou spadající pod 3. lékařskou fakultu UK a část klinickou, kterou zaštituje Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Rovněž úzce spolupracujeme se Státním zdravotním ústavem.

Na činnosti Gastrocentra se podílí multidisciplinární tým odborníků, mezi které patří gastroenterologové, chirurgové, onkologové, patologové i radiologové. Pro potřeby pacientů jsou též k dispozici lékaři z dalších klinických oborů, věnující se výživě, paliativní medicíně nebo léčbě bolesti. Součástí týmu je vyškolený sesterský personál a koordinátor jednotlivých případů. Společně tedy vytváříme individualizované terapeutické postupy, které optimalizují léčbu každému pacientovi na míru a vedou k nejlepším možným výsledkům.

Hlavní cíle

  • Vytvoření podmínek pro včasnou diagnostiku a léčbu zejména zhoubných onemocnění gastrointestinálního traktu.
  • Zapojení nejmodernějších diagnostických metod za účelem maximálního zkrácení diagnostického intervalu a stanovení nejvhodnějšího algoritmu léčebného postupu na základě rozhodnutí multidisciplinárního týmu.
  • Propojení na úrovni diagnosticko-léčebné, výzkumné a experimentální povede k individualizované terapii jednotlivých pacientů.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV