Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Evropské fondy

Posílení kybernetické bezpečnosti FNKV - více informací ZDE

Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť FNKV s ohledem na potenciální hrozby - více informací ZDE

Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro onkologické pacienty - více informací ZDE

Rozvoj laboratorních kapacit FNKV - více informací ZDE

Rekonstrukce Gynekologické kliniky - více informací ZDE 

Modernizace a výstavba vybraných pracovišť FNKV - více informací ZDE

Vzdělávání výzkumných pracovníků v oblasti vlivu bílkovin v lidské krvi na regulaci acidobazické rovnováhy - více informací ZDE 

Projekt paliativní péče - více informací ZDE
                                       - tisková zpráva ZDE

Intervenční léčba život ohrožujících kardiovaskulárních onemocnění - INTERCARDIS - více informací ZDE

Sdílení informací mezi popáleninovými centry v ČR - více informací ZDE

Integrace, optimalizace a konsolidace ICT elektronické podpory zdravotnických procesů - více informací ZDE

Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie - Onkogynekologické centrum FN Královské Vinohrady - více informací ZDE 

Řízená modernizace Traumacentra - více informací ZDE 

Pořízení přístrojového vybavení - více informací ZDE 

Centrum integrované intenzivní péče - více informací ZDE

Centrum aplikované bioimplantologie (CAB) - více informací ZDE

Podpora baze zákl. výzkumu Centra pro integrované studium pánve - více informací ZDE

Přístrojové vybavení Popáleninového centra FN Královské Vinohrady - více informací ZDE 

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra - více informací ZDE

Vzdělávání zdravotníků FNKV v oblasti péče O nesoběstačné ležící pacienty - více informací ZDE

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV