Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Evokované potenciály

Evokované potenciály
Pavilon F - 3. patro
Tel.: +420 267 16 2274

Vyšetřují se zrakové (VEP), sluchové (BAEP), somatosensorické (SEP) a motorické (MEP) evokované potenciály. Testují odpověď organismu na vyvolané podněty různé modality (záblesk, klik, elektrický nebo magnetický stimulus) a určí úroveň postižení v nervovém systému. Vyšetření, které trvá podle modality 30-60 minut, provádí specializovaná sestra. Lékař napíše nález, který odešle na příslušné pracoviště.

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV