Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Etický kodex

Cílem Etického kodexu zaměstnanců FNKV je poskytnout zaměstnancům FNKV zásady k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, získat, udržet a prohloubit důvěru veřejnosti v řízení FNKV. Dále pak stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně FNKV nebo vůči sobě navzájem, zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob.

S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci FNKV a je nutné ho povinně dodržovat. Jeho obsah je prezentován i v rámci pravidelných školení, která zajišťují vedoucí zaměstnanci pracovišť.

  • Etický kodex FNKV - ke stažení ZDE (PDF; 179 kB)
  • Etický kodex lékaře - ke stažení ZDE (PDF; 35 kB)
  • Etický kodex zdravotního pracovníka nelékaře - ke stažení ZDE (PDF; 29 kB)
  • Etický kodex sester - ke stažení ZDE (PDF; 38 kB)
  • Etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě - ke stažení ZDE (PDF; 30 kB)

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV