Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Dětská endokrinologie

Ambulance dětské endokrinologie

Lékaři:
MUDr. Marie Finková: kontakt: marie.finkova@fnkv.cz
as. MUDr. Jana Lhotská: kontakt: jana.lhotska@fnkv.cz
as. MUDr. Martina Romanová: kontakt: martina.romanova@fnkv.cz
as. MUDr. Jan Vosáhlo: kontakt: jan.vosahlo@fnkv.cz
as. MUDr. Eva El-Lababidi, Ph.D.: kontakt: eva.ellababidi@fnkv.cz
Doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.: kontakt: irena.aldhoon@fnkv.cz
PhD. studenti:
MUDr. Martin Světnička: kontakt: martin.svetnicka@fnkv.cz

Náplň ambulance: Diagnostika a léčba onemocnění v oboru dětská endokrinologie. Klinika je jedním z center pro léčbu růstovým hormonem. Zabýváme se poruchami růstu, poruchami puberty (vč. léčby předčasné puberty), vrozenými a získanými onemocněními štítné žlázy, příštítných tělísek, nadledvin, podvěsku mozkového a pohlavních žláz.

Komplexně se věnujeme dětem s neprospíváním a obezitou (vč. geneticky podmíněných forem obezity).

Provádíme funkční dynamické testy. Sonografické vyšetření provádíme buď v rámci endokrinologického vyšetření, či spolupracujeme s radiology. Působíme jako konziliáři pro neonatologické oddělení FNKV. V případě potřeby se domluvíme anglicky.

Objednání: na kartotéce kliniky ve všední dny na tel.: 267 162 555 či 267 162 854 v době od 7:00 do 9:00 hod.

S sebou vzít: Zdravotní průkaz dítěte se zaznamenanými údaji o výšce a tělesné hmotnosti při preventivních prohlídkách u praktického lékaře (příp. jejich číselný výpis s datem měření), veškerou relevantní dokumentaci, výsledky příp. krevních odběrů a vyšetření, doporučení praktického lékaře pro děti a dorost či jiného specialisty s anamnézou pacienta

Úzce spolupracujeme s: radiology, nutričními terapeuty, gastroenterology, neurology, gynekology, genetiky, kardiology, osteology, dětskými chirurgy, neurochirurgy, psychology a psychiatry.

KAMP studie (děti s nadměrnou tělesnou hmotností)

Nutriční poradna pro děti a dospívající na rostlinné stravě: MUDr. Martin Světnička
kontakt: martin.svetnicka@fnkv.cz
Ambulance nabízí laboratorní vyšetření všech podstatných rizikových nutrientů (vitamin B12, železo, vápník, jód a další), sledování růstové a hmotnostní křivky a edukaci v oblasti možných rizik rostlinného stravování.

Současně je možné se zapojit i do probíhajících studií:
CAROTS – Czech vegan children cohort study (financováno PROGRES Q36)
kontinuální dispenzarizace dětí stravujících se vegansky a vegetariánsky.
Podmínka pro účast ve studii: Dítě (1-18let), stravující se vegansky nebo vegansky (živočišné produkty maximálně 1x za 14 dní porce), bez vážného chronického metabolického nebo ma-labsorbčního onemocnění (chronické střevní záněty, fenylketonurie, chronická pankreatitida a další).

KOMPAS - Kohortová studie rodin - nové nutriční faktory (financováno AZV NU21-09-00362)
Studie se zabývá dlouhodobým sledováním nutričního stavu u rodin, které sdílejí stejné stra-vovací návyky, s cíleným větším zastoupením rodin stravujících se vegetariánsky či vegansky, včetně dětí. Hlavním cílem studie je popis možných zdravotních rizik i benefitů stravy s vy-loučením živočišných produktů. Sledování probíhá minimálně po dobu 5 let.
Podmínka pro účast ve studii: Rodina sdílející stejné stravovací návyky (2 dospělí a alespoň 1 dítě s alespoň jedním dítětem ve věku do 7 let. Nabíráme jak rodiny veganské, vegetarián-ské, tak i rodiny konvenčně se stravující (bez dietních omezení).

Obě studie probíhají ve spolupráci s Centrem pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, Interní kliniky FNKV a 3. LF UK pod vedením doc. MUDr. Jana Gojdy, Ph.D. a mezinárodní organizací VESNA (the Academic network  for the study of vegan diets).

Užitečné odkazy:
• Brožurka COPAT aneb 10 kroků ke zdravému životnímu stylu, ke stažení ZDE
• Informace pro rodiny s vrozenou hypotyreózou, ke stažení ZDE

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV