Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Dobrovolnický program FNKV

Dobrovolnický program FNKV

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má vlastní Dobrovolnický program již od roku 2009. Jeho posláním je přinášet našim pacientům rozptýlení a dobrou náladu, posilovat jejich duševní pohodu, zmírňovat pocity osamělosti a vyplňovat volný čas po dobu hospitalizace.

Nedílnou součástí Dobrovolnického programu jsou naši dobrovolníci – lidé, kteří nám a našim pacientům nesmírně pomáhají. Nenahrazují práci zdravotnického personálu, ale zlepšují kvalitu pacientova života jinak. Navštěvují naše pacienty, zprostředkují jim kontakt s životem mimo nemocnici a zpříjemňují atmosféru nemocničního prostředí. 

Jako společníci u lůžka si s pacienty povídají, luští křížovky, doprovázejí je na procházku, ale také jim vyprávějí, přečtou knížku nebo časopis, zahrají si s nimi společenskou hru. 

Dobrovolníci se psy zase navštěvují na vybraných klinikách pacienty v rámci canisterapie (druh terapie, při které se využívá kontaktu se psem – metoda zlepšuje psychický i fyzický stav člověka).

Zkrátka dobrovolníci přinášejí do nemocnice radost a jsou zárukou příjemné atmosféry a rychleji ubíhajícího času. A dobrovolníků není nikdy dost… proto je náš Dobrovolnický program stále otevřen pro všechny nové zájemkyně a zájemce, kteří mají chuť zdarma věnovat svůj volný čas a energii hospitalizovaným pacientům.

CHCETE SE K NÁM PŘIDAT? CHTĚLI BYSTE SE STÁT DOBROVOLNICÍ ČI DOBROVOLNÍKEM V NAŠÍ NEMOCNICI? 
Dobrovolníkem se může stát každý, kdo:
• je starší 18 let
• je ochoten zdarma věnovat pacientům 1–2 hodiny svého volného času týdně 
• dokáže komunikovat s druhými a je vstřícný k jejich požadavkům
• je empatický a dokáže naslouchat
• nevadí mu nemocniční prostředí
• je bezúhonný a doloží to výpisem z Rejstříku trestů
• je ochoten zúčastnit se celodenního vstupního školení a pravidelných supervizí 
• zaváže se ke spolupráci
• je zodpovědný a své sliby plní.

Co dělá dobrovolník?
Jako společník u lůžka dospělých pacientů si s pacientem především povídá, v případě zájmu pak také čte, s pacientem luští křížovky, hraje společenské hry apod. 

Zapojit se můžete ale i jinak. Pomáhat jako dobrovolník můžete i nepravidelně, nárazově tak, jak vám čas dovolí.

• Můžete se podílet se na jednorázových aktivitách a sami takové aktivity připravovat (výtvarné dílny, trénink
  paměti pro seniory…). Akce se konají v odpoledních hodinách v pracovních dnech.
• Pacientům můžete zpříjemňovat čas zpěvem, hrou na kytaru, hudebním vystoupením…
• Můžete nám pomoci v konkrétní praktické činnosti, akcích, které pro pacienty, veřejnost a zaměstnance
  nemocnice děláme (Den dětí, Mikuláš…)
• Ceníme si také pomoci „zvenku“ – uvítáme nápady a tipy, jak naši činnost obohatit a dále zlepšovat.
• Můžete k nám docházet se svými zvířecími kamarády – nejčastěji k nám docházejí pejsci a nové
  canisterapeutické týmy jsou vítány! Docházet můžete pravidelně i nepravidelně. 

Pomáhejte s námi!
Nemáte čas a možnosti stát se dobrovolníkem, a přesto byste nám rádi pomohli? Další formou pomoci je finanční dar. Některé aktivity, například canisterapii se speciálně vycvičenými psi apod. hradí dobrovolnický program naší nemocnice z vlastních prostředků. Vážíme si proto jakékoli podpory od všech našich dárců.

Co vám dobrovolnictví přinese?
• dobrý pocit a v danou chvíli radost z pacientovy psychické pohody 
• pocit smysluplně stráveného času
• osobní růst
• setkání se zajímavými lidmi
• prohloubení lidských i komunikačních dovedností.

Máte dotazy, nápady, chcete se stát dobrovolníkem? 
Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Mgr. Šárku Pavličovou, a to prostřednictvím e-mailu dobrovolnici@fnkv.cz nebo telefonicky na čísle 267 163 686 a 775 861 465.

Dobrovolnický program FNKV je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, který je financován z prostředků Evropské unie a Státního rozpočtu ČR.

Průběžné výsledky projektu: 

  • Průběžné výsledky projektu za 1 MO - ke stažení ZDE (PDF; 101 kB)
  • Průběžné výsledky projektu za 2 MO - ke stažení ZDE (PDF; 96 kB)

Desatero pro dobrovolníky Dobrovolnického programu FNKV:

  • Leták - ke stažení ZDE (PDF; 149 kB)

Jednorázové akce Dobrovolnického programu FNKV:

  • Letní poděkování dobrovolníkům 2019 - ke stažení ZDE (PDF; 133 kB)
  • Poděkování dobrovolníkům 2020 - ke stažení ZDE (PDF; 608 kB)
  • Dopisová výzva pro dobrovolníky a příznivce DP FNKV 2021 - ke stažení ZDE (PDF; 273 kB)
  • Mezinárodní den dětí 2022 ve FNKV - ke stažení ZDE (PDF; 267)

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV