Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Dětská diabetologie

Objednávání do odborných ambulancí
Telefonicky:

Po - Pá: 7:00 - 9:00
+420 267 16 2555, 2854, 3780


MUDr. Jan Vosáhlo, email: jan.vosahlo@fnkv.cz

Ordinační hodiny:
Pondělí: 8:30 - 15:00 hod.
Úterý: 8:30 - 15:00 hod.
Čtvrtek: 8:30 - 15:00 hod.

MUDr. Martina Romanová

Ordinační hodiny:
Pátek: 8:30 - 14:00 hod.

sestra: Helena Francová, Mgr. Markéta Janderová

doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.

Ordinační hodiny:
Pondělí: 13:00 - 15:00 hod.


Náplň práce
V naší ambulanci se věnujeme léčbě dětí s diabetem mellitem (cukrovkou) ve věku od 0 do 19 let. Vyšetřujeme děti, u nichž existuje podezření na onemocnění cukrovkou (včetně zátěžových testů), ve spolupráci s lůžkovou částí naší kliniky zajišťujeme léčbu dětí s nově diagnostikovanou cukrovkou včetně podrobné edukace klientů i jejich rodiny a nejobsáhlejší částí naší práce je soustavná dlouhodobá péče o přibližně 190 dětských diabetiků. Při ní spolupracujeme s nutriční terapeutkou, dětskými oftalmology, klinickými psycholožkami a dle potřeby i s dalšími specialisty.


Obvyklá kontrola v naší ambulanci
Na diabetologickou kontrolu objednáváme klienty telefonicky nebo při osobní návštěvě, a to na konkrétní datum a čas. Po příchodu na naši kliniku je první kontaktní osobou sestra Francová, která vyřídí nezbytnou administrativní část kontroly, dětského klienta změří a zváží a provede předem naplánované odběry. Poté následuje kontrola ošetřujícím diabetologem zahrnující zhodnocení aktuálního vývoje zdravotního stavu, kontrolu léčby cukrovky včetně návrhů na její zlepšení a podle potřeby průběžné prohlubování znalostí o každodenní léčbě cukrovky. Celková doba pobytu na naší klinice je obvykle 45-60 minut.

Priority naší péče
Z dlouhodobého hlediska klademe důraz na dva cíle. Prvním je dosažení co nejlepší kompenzace cukrovky u každého našeho klienta Toho se snažíme dosáhnout nalezením optimálního individuálního léčebného režimu za použití různých inzulínových režimů, moderních typů inzulínů i inzulínových pump. Druhým neméně důležitým cílem je směřování našich klientů a jejich rodin k co nejlepší znalosti problematiky cukrovky a její léčby, samostatnému správnému zvládání každodenních problémů a tím k maximální nezávislost na časté lékařské péči. V každodenním provozu je pro nás důležité přátelské prostředí, vstřícný přístup a taková organizace práce, která bude pro naše klienty znamenat co nejmenší zátěž a co nejkratší prostoje. V případě zájmu o naši péči či konzultaci nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV