Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Vzdělávání

Lékaři Diabetologického centra zajišťují pregraduální vzdělávání pro české i anglické curriculum 3. lékařské fakulty UK (výuka diabetologie a endokrinologie v rámci kurzu DEGHAS pro 4. ročníky, klinické stáže v oboru diabetologie a endokrinologie pro 5. ročník, výuka diabetologie a endokrinologie v 6. ročníku).

Interní klinika FNKV je akreditovaným školícím pracovištěm II. typu pro obory diabetologie a endokrinologie a v těchto oborech poskytuje komplexní vzdělávací program v rámci přípravy na atestaci Diabetologie a endokrinologie a zajišťuje výuku těchto oborů v rámci přípravy na kmen a atestaci z Vnitřního lékařství.

Širší odborná veřejnost je srdečně zvána na pravidelné postgraduální semináře Divize diabetologie a endokrinologie – viz Aktuální informace.
 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV