Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Diabetologické centrum FNKV poskytuje komplexní léčebně-preventivní diabetologickou ambulantní i hospitalizační péči (s výjimkou transplantací pankreatu/ostrůvků) pro dětské i dospělé pacienty s diabetem.
Zaměřuje se na široké spektrum pacientů – od pacientů s prvozáchytem diabetu, po pacienty s dlouhotrvajícím diabetem a vyvinutými orgánovými komplikacemi. Úzce spolupracuje s navazujícími odbornostmi (endokrinologie, výživa, oftalmologie, neurologie, psychologie, angiologie, kardiologie, nefrologie a chirurgie).
Kromě klinické práce se pracovníci diabetologického centra věnují vědecko-výzkumným aktivitám, v nichž dosáhli významným úspěchů. Nedílnou součástí práce centra je samozřejmě vzdělávání – pregraduální i postgraduální a také edukace pacientů s diabetem.

Navštivte náš Instagram


SVĚTOVÝ DEN DIABETU

Na 14.11. připadá Světový den diabetu, který má upozornit na problematiku rostoucího výskytu diabetu v populaci po celém světě. Svůj význam má tento den zejména v prevenci onemocnění. Naše klinika a Diabetologické centrum FNKV se se svým programem snaží přispět k prevenci diabetu 2. typu např. pomocí pohybového programu Aktivně nejen s diabetem, ale i rozšířením péče o obézní pacienty. 

Tento den je zároveň významným dnem pro všechny již diagnostikované diabetiky, jimž se v našem centru dostává komplexní a moderní péče. Děkujeme všem pacientům za spolupráci a důvěru :-)

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV