Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Diabetologické centrum FNKV poskytuje komplexní léčebně-preventivní diabetologickou ambulantní i hospitalizační péči (s výjimkou transplantací pankreatu/ostrůvků) pro dětské i dospělé pacienty s diabetem.
Zaměřuje se na široké spektrum pacientů – od pacientů s prvozáchytem diabetu, po pacienty s dlouhotrvajícím diabetem a vyvinutými orgánovými komplikacemi. Úzce spolupracuje s navazujícími odbornostmi (endokrinologie, výživa, oftalmologie, neurologie, psychologie, angiologie, kardiologie, nefrologie a chirurgie).
Kromě klinické práce se pracovníci diabetologického centra věnují vědecko-výzkumným aktivitám, v nichž dosáhli významným úspěchů. Nedílnou součástí práce centra je samozřejmě vzdělávání – pregraduální i postgraduální a také edukace pacientů s diabetem.

Navštivte náš Instagram

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV