Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Spolupracující pracoviště

Oddělení klinického výzkumu – Interní klinika FNKV
Sonografie – Interní klinika FNKV
Ambulance pro coeliakii – Interní klinika FNKV
Angiologie – Kardiologická klinika FNKV
Ambulance pro chronické rány – Chirurgická klinika FNKV
Neurologická klinika FNKV
Oddělení klinické psychologie FNKV
Nutriční terapie
Oftalmologická klinika FNKV
Gynekologicko-porodnická klinika FNKV
Radiodiagnostická klinika FNKV
Oddělení nukleární medicíny
Klinika rehabilitačního lékařství FNKV
Urologická klinika FNKV
Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, Psychiatrická klinika VFN
Léčebna dlouhodobě nemocných FNKV

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV