Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Náš tým

Doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.
Vedoucí Diabetologického centra
Vedoucí Divize diabetologie a endokrinologie
ludmila.brunerova@fnkv.cz
 

MUDr. Elena Šilhová
Vedoucí ambulancí
elena.silhova@fnkv.cz
 

MUDr. Pavel Škrha, Ph.D.
Vedoucí lůžkového oddělení
pavel.skrha@fnkv.cz
 

Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.
Vedoucí Oddělení klinického výzkumu
jan.gojda@fnkv.cz
 

Doc. MUDr. Jana Urbanová, Ph.D.
Vedoucí Edukačního centra
jana.urbanova@fnkv.cz
 

Andrea Valentová
Staniční sestra metabolických ambulancí
andrea.valentova@fnkv.cz
 

Karolína Černá
Technická asistentka
karolina.cerna@fnkv.cz
 

Vedoucí pediatrické části Diabetologického centra
MUDr. Jan Vosáhlo
jan.vosahlo@fnkv.cz
 

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. FCMA
michal.andel@lf3.cuni.cz
 

Lékaři Diabetologického centra: Dospělá část
MUDr. Marie Čecháková
MUDr. Tereza Grimmichová, Ph.D.
MUDr. Adéla Krajčová, Ph.D.
Prim. MUDr. Antonín Kratochvíl
MUDr. Eva Krauzová, Ph.D.
MUDr. Jana Němečková
MUDr. Kateřina Petrová
Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
MUDr. Peter Riško, Ph.D.
MUDr. Richard Sotorník, Ph.D.
MUDr. Pavel Škrha, Ph.D.
MUDr. Jana Urbanová, Ph.D.
MUDr. Kateřina Vonášková
MUDr. Kateřina Westlake, Ph.D

Lékaři Diabetologického centra: Pediatrická část
MUDr. Jan Vosáhlo
MUDr. Martina Romanová

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV