Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Klinická činnost

Ambulance
Diabetologické centrum FNKV poskytuje komplexní ambulantní diabetologickou péči pro pacienty všech typů diabetu (diabetes mellitus 1. typu, 2. typu, sekundární diabetes, diabetes typu MODY a gestační diabetes). Intenzivně spolupracujeme s nutričními terapeuty. Terapii vedeme progresivně v souladu s aktuálními doporučeními a v léčbě využíváme nejmodernějších technologií (kontinuální monitorace glukózy, inzulinové pumpy).

V rámci diabetologického centra fungují i specializované ambulance: Ambulance pro diabetickou nefropatii, která poskytuje komplexní nefrologickou péči pro pacienty s diabetickou nefropatií, a Spánková poradna, zabývající se diagnostikou a léčbou poruch dýchání ve spánku (nejen u diabetiků).
Do péče přijímáme pacienty na základě doporučení po předchozím objednání – viz kontakty.

Lůžka
Diabetologické centrum FNKV disponuje v rámci Interní kliniky diabetologickými lůžky standardními i lůžky intenzivní péče, na kterých probíhá léčba pacientů s akutními komplikacemi (hypoglykémie, hyperglykémie s ketoacidózou, hyperglykémie s hyperosmolárním stavem) a chronickými komplikacemi (převážně syndrom diabetické nohy), které vyžadují hospitalizaci.

V běžném režimu hospitalizujeme po dohodě též pacienty elektivně (např. za účelem převodu na inzulinovou pumpu). Viz kontakty.

Podiatrie
Podiatrická ambulace je součástí komplexní péče o nemocné s diabetes mellitus v rámci Diabetologického centra FNKV, v provozu je od roku 1993.

Specializuje se na pacienty se syndromem diabetické nohy (postižení nohou pacienta s diabetem od kotníku dolů). Poskytujeme kompletní podiatrické vyšetření pacienta a následnou léčbu (ambulantní či hospitalizační dle stavu). Ve spolupráci s dalšími odborníky (chirurg, angiolog, cévní chirurg, lékaři nukleární medicíny a radiodiagnostické kliniky) poskytujeme komplexní péči.

Úzce spolupracujeme s Ambulací pro chronické rány na Chirurgické klinice FNKV (MUDr. M. Drienko, MUDr. A.Whitley, podiatrická sestra Hana Ammerová).

Nové pacienty vyšetřujeme na základě doporučení ošetřujícího lékaře (diabetologa, praktického lékaře) pouze po předchozím objednání – viz kontakty.

Ambulantní kontroly probíhají plánovaně. Termín vyšetření je stanoven dle závažnosti stavu pacienta a kapacitních možností ambulance.

Náš tým:


MUDr. Elena Šilhová
Vedoucí podiatrie
 


Kateřina Nová, podiatrická sestra

Lékaři: MUDr. Kateřina Petrová, prim. MUDr. Antonín Kratochvíl, MUDr. Jana Němečková 

Podiatrická ambulance, pavilon I, 2. patro
Kontakt pro objednávání: 267163454
Ordinační hodiny:
Pondělí: 7-15,30h
Úterý:    7- 11,30h
Středa:  8,30 -15,30h

Konziliární činnost
Pracovníci Diabetologického centra současně poskytují lékařskou konziliární činnost a individuální edukace pro indikované pacienty s diabetem ze všech lůžkových zařízení FNKV.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV