Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Edukace

Edukační centrum je součástí Diabetologického centra Interní kliniky FNKV a 3. LF UK, které organizuje edukační kurzy pro pacienty s diabetem. Soustředí se zejména na ty nemocné, kteří se léčí inzulinem nebo využívají některou z moderních technologií – kontinuální monitoraci glykémie a inzulinovou pumpu.

Edukační centrum je otevřené nejen pacientům dispenzarizovaným v ambulancích Diabetologického centra FNKV, ale také všem pacientům, kteří mají zájem o sebevzdělávání a zlepšování vlastní kontroly diabetu. Naším cílem je naučit pacienty správnému vedení léčby svého diabetu (self-managementu), motivovat pacienty k dosahování lepší glykemické kompenzace a podpořit je v každodenním zvládání léčby diabetu.

Edukace mají ve FNKV své stálé místo. Vznikly zde pacienty velmi oblíbené edukační materiály určených pacientů s diabetem.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV