Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Vedení

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. FCMA
Vedoucí Diabetologického centra
michal.andel@lf3.cuni.cz
 

Doc. MUDr. Jana Urbanová, Ph.D.
Vedoucí Edukačního centra
jana.urbanova@fnkv.cz
 

Edukátoři:PhDr. Marie Zvoníčková
marie.zvonickova@lf3.cuni.cz
 

Doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.
ludmila.brunerova@fnkv.cz


Nutriční terapeuti:

Mgr. Adriana Ondová
adriana.ondova@fnkv.cz
 

Mgr. Monika Vinklárková
monika.vinklarkova@fnkv.cz

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV