Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktivně nejen s diabetem

AKTIVNĚ NEJEN S DIABETEM – ZAČNĚTE SPOLEČNĚ S NÁMI PRAVIDELNĚ CVIČIT! 
Diabetologické centrum Interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství FNKV, Ústavem ošetřovatelství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK), Katedrou tělesné výchovy 2. LF UK a Střední zdravotnickou školou (Ruská, 2200/91, Praha, vedenou PhDr. et Mgr. I. Kohoutovou, Ph.D.), pravidelně dvakrát ročně realizuje edukační program pro diabetiky 2. typu a pacienty s obezitou zaměřený na pohybovou aktivitu a zdravý životní styl.

Cílem programu je především motivovat pacienty s diabetem 2. typu a pacienty s obezitou k vytvoření návyku pravidelné pohybové aktivity, zdravého stravování a kontroly diabetu (u pacientů s diabetem). Program je koncipován interdisciplinárně, vedle edukace pacientů a spolupráce odborníků zároveň vytváří příležitost pro zapojení studentů různých oborů z různých fakult UK do klinické praxe.

Tento edukační program je zaměřený na pohybové aktivity připravené speciálně pro cílovou skupinu diabetiků 2. typu, ale také pacientů s jiným typem diabetu s nadváhou či obezitou, a to odborníky z Ústavu tělesné výchovy 2. LF UK a Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV. 
Konkrétní náplní programu je jednak průprava v základních pohybových aktivitách – zdravá chůze, turistika, nordic walking, posilování, strečink, prvky jógy, pilates, cvičení s overbally, dynabandem a fitbally. Dále doporučení a vytvoření individuálního cvičebního plánu pro jednotlivého pacienta, společný motivační každodenní program sdílený na online platformách. 
Součástí edukačního programu je také konzultace s nutriční terapeutkou o vhodném jídelníčku pro aktivního pacienta s diabetem. 
Před zahájením každého setkání a po jeho ukončení proběhne vyšetření lékařem (zátěžové vyšetření, kontrola krevního tlaku, glykémie a hmotnosti, provedení bioimpedance).

Za podpory firmy A.Import společnost s ručením omezeným 


Kdy a kde?

Zahájení programu: úterý 5.3.2024 v 16.00 hodin, pavilon S1, přízemí, posluchárna.

Pohybová aktivita pod odborným dohledem probíhá každé úterý od 16.00 do 17.30h po dobu 12 týdnů.

K účasti na programu je nutno se přihlásit – telefonicky 26716 2758 nebo mailem: diabetologie@fnkv.cz

LETÁKY KE STAŽENÍ - ZDE


S kým bude?


PaeDr. Hana Milerová, Ústav tělesné výchovy 2. LFUK


Doc. MUDr. Jana Urbanová, Ph.D.


Doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.


Mgr. Adriána Ondová, nutriční terapeut


Mgr. Monika Vinklárková, nutriční terapeut


Kateřina Nová, podiatrická sestra

Mgr. Jiří Charvát 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV