Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Dětská diabetologie

Diabetologie na Klinice dětí a dorostu FNKV má dlouhou historii. Z klinického hlediska poskytuje komplexní péči, ambulantní i lůžkovou, širokému spektru dětských pacientů – sleduje pacienty od prvozáchytu diabetu po dosažení dospělosti. Zaměřuje se na léčbu všech typů diabetu (neonatální diabetes, diabetes mellitus 1. typu, MODY diabetes, diabetes mellitus 2. typu, vzácné typy diabetu v rámci různých genetických syndromů).  Úzce spolupracuje s navazujícími pediatrickými odbornostmi (endokrinologie, výživa, oftalmologie, neurologie, psychologie, nefrologie a genetika). Kromě klinické práce se diabetologové Kliniky dětí a dorostu věnují také vědecko-výzkumným aktivitám, v nichž dosáhli významných úspěchů, a aktivitám vzdělávacím (v oblasti pregraduální i postgraduální). Nedílnou součástí péče jsou komplexní edukace (dětí a rodinných příslušníků). Dobře nastaveným systémem předávání pacientů po dosažení dospělosti do diabetologických ambulancí Interní kliniky je zajištěno kontinuum péče o tyto pacienty.
Kontakty pro objednání: https://www.fnkv.cz/diabetologie.php
 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV