Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Dětská oční ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Renáta Brunnerová, Ph.D., e-mail: renata.brunnerova@fnkv.cz
Objednávky: sestra Marcela Doušová: tel.: 267162372, email: marcela.dousova@fnkv.cz  
Prosíme volat ve všední dny v 7:30 - 8:30 a 13:30 - 14:30 hod


Ambulance provádí vyšetření hlavně dětských pacientů s různými typy očních onemocnění od narození do 18 let věku. Navrhujeme konzervativní léčbu a provádíme chirurgické řešení v případě potřeby a doporučujeme další specializovaná vyšetření na jiných odděleních. 

 1. U dětí a mladistvých se zaměřujeme především na:
  • ortopticko-pleoptickou péči a chirurgickou léčbu strabismu, která zahrnuje širokou paletu výkonu pro dynamické, paretické a netypické formy šilhání a řašení oční tortikolis pro nystagmus. Do operativy je zařazeno řešení ptózy i orbitální problematika.
  • dispenzární oftalmologickou péči pro děti, mladistvé a mladé pacienty do 30 let věku s diabetes mellitus I. typu v rámci výzkumného záměru 3. LF UK a jednoho z nosných programů léčebně preventivní péče FNKV
  • dispenzární péči pro kataraktu a glaukom zahrnující operační řešení zajištěnou příslušnými specialisty
  • vyšetření, léčbu a následnou péči u dětských pacientů s imunopatologickým postižením oka ve spolupráci s imunologickým centrem IMUMED s.r.o.
  • vyšetření a následnou péči pro děti s dalšími endokrinologickými chorobami ve spolupráci s Klinikou dětí a dorostu FNKV
  • péči o děti s onkologickým postižením oka a jeho adnex
  • konzervativní a chirurgickou léčbu vrozené neprůchodnosti slzných cest
  • screening vývojových vad oka a novorozenecké oftalmie
 2. Samostatnou a nedílnou součástí práce dětské oční ambulance je i péče o dospělé pacienty, a to ortoptické vyšetření a operativa strabismu, při neurooftalmologickém postižení a orbitální problematika ve stejném rozsahu jako u dětí.
 3. Ambulance patří po stránce problematiky strabismu k čelním pracovištím v ČR vzhledem k rozsahu operativy, publikační činnosti a zapojením do postgraduálním výuky IPVZ. Ambulance se také soustřeďuje na vědecko-výzkumnou činnost, dokladem jsou projekty IGA NI /6811-3 a NR/7952-3

Ordinační hodiny:
Pondělí až Čtvrtek od 8:00 do 15:30
Pátek od 8:00 do 13:00

Jednotlivé ambulantní dny jsou specializačně zaměřeny podle výše uvedené náplně.
Operačním dnem je čtvrtek.

Lékaři:
MUDr. Jan Krásný, e-mail: jan.krasny@fnkv.cz 
MUDr. Katarína Krivosheev, e-mail: katarina.krivosheev@fnkv.cz

MUDr. Kateřina Kapičáková, e-mail: katerina.kapicakova@fnkv.cz
MUDr. Kateřina Šenková, e-mail: katerina.senkova@fnkv.cz

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV