Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Desatero FNKV

Desatero FNKV:
  1. Jsme tým profesionálů, pro který je ctí poskytovat vysoce kvalifikovanou zdravotní péčí našim pacientům.
  2. Potřeby a zájmy pacientů jsou u nás stále na prvním místě.
  3. K našim pacientům se zásadně chováme ohleduplně, s porozuměním pro jejich přání a starosti.
  4. Pacienty vždy považujeme za své partnery.
  5. Nejsme anonymní, každý o koho pečujeme, zná naše jméno, co děláme a chceme udělat v jeho léčbě
  6. Informujeme své pacienty trpělivě a srozumitelně o zvoleném postupu léčebné péče a jsme vnímaví k jejich stanoviskům.
  7. Bráníme důstojnost a nárok na soukromí svých pacientů.
  8. Je pro nás samozřejmostí, že veškeré zprávy a záznamy týkající se léčby pacientů považujeme za důvěrné.
  9. Našim veškerým úsilím přispíváme ke zvýšení kvality života pacientů.
  10. Ceníme si připomínek a námětů našich pacientů ke zlepšení práce zdravotnického personálu.

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV