Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod


Vážená paní/vážený pane,

jako přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady si Vás dovoluji přivítat na internetových stránkách, které by měly sloužit k lepší komunikaci mezi pacienty a kožními lékaři i mezi dermatovenerology navzájem. Při přípravě těchto stránek jsme mysleli především na umožnění přímého kontaktu kožně nemocného s jeho nejbližším dermatovenerologem nebo s dalším specialistou, který mu může poradit při diagnostice nebo léčbě méně častých kožních onemocnění. Zároveň chceme nabídnout jak laické, tak především odborné veřejnosti dostupným způsobem superkonsiliární služby, jak je naší povinností jako univerzitního pracoviště.

Úvodní stránky této prezentace slouží ke stručnému představení naší kliniky a další jsou příslušně upraveny pro interaktivní komunikaci. Doufáme, že se Vám naše stránky budou líbit a za každou Vaši konstruktivní připomínku budeme vděčni.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.,MBA.

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV