Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Pro pacienty

Všeobecná ambulance slouží pacientům z ostatních lůžkových pracovišť naší kliniky, jiných zdravotnických  a sociálních  zařízení, dále pro pacienty s akutními kožními a pohlavními nemocemi a pro sledování pacientů se závažnými chorobami. Dále jsme klinickou bází pro výuku studentů lékařských fakult a akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání lékařů.

Pacienti nepotřebují doporučení od PL ani jiného specialisty.

Ošetření NEOBJEDNANÝCH pacientů BEZ AKUTNÍCH potíží proběhne pouze do naplnění denní kapacity ambulance.

VŠEOBECNÁ AMBULANCE:
Ordinační doba: 7:30 - 14:30 hod.

Aplikace injekcí: 7:30 - 8:30 hodin

Ústavní pohotovostní služba (ÚPS)

pacient se hlásí na inspekčním pokoji sester lůžkové části v přízemí kliniky.


ÚPS jen pro akutní, neodkladné případy a konziliární služby v rámci celé nemocnice!

Všední dny: 17:00 - 7:00 hod.
Soboty, neděle a svátky: 7:00 - 7:00 hod.

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV