Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice


Dermatovenerologická klinika se zabývá diagnostikou a terapií kožních chorob, zejména jejich akutních stadií, projevy systémových onemocnění na kůži, problematikou infekčních kožních chorob a pohlavních nemocí. Je výukovým centrem pro obor dermatovenerologie 3. lékařské fakulty UK. Zajišťuje léčebně preventivní péči nejen pro pacienty obvodů Prahy 3 a Prahy 10, ale i ostatních částí Prahy a mimopražské pacienty. Z původního zaměření práce kliniky především na studium biochemie a fyziologie kůže se postupně vyvíjely speciální poradny – alergologická, mykologická, poradny pro profesionální dermatózy, onkologická, kosmetologická a biologická terapie.

V souvislosti s koncepčními a stavebními úpravami ambulantního provozu kliniky došlo k jeho celkovému rozšíření s novou nabídkou léčebně preventivních činností. Způsob zřizování a provoz dalších specializovaných ambulancí reaguje jednak na narůstající počet kožních onemocnění, souvisejících s bariérovou funkcí tohoto orgánu vůči civilizačním a dalším nepříznivým vlivům zevního prostředí, včetně profesionálních, dále na požadavky ze strany pacientů směřujících k pocitu jejich většího komfortu.

Pracovníci kliniky pravidelně publikují výsledky své vědecko-výzkumné práce v domácích i zahraničních odborných časopisech, přednášejí na domácích i zahraničních dermatologických fórech, vydávají učebnice a monografie, řeší grantové úkoly a organizují nebo spoluorganizují v Praze mezinárodní kongresy s účastí až 5000 dermatologů.

Historie dermatovenerologické kliniky k nahlédnutí ZDE (PDF; 43 kB).

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV