Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Dárcovství kostní dřeně

DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ
- naše TO spolupracuje s Českým registrem dárců krvetvorných buněk v IKEMu
- našim dárcům stačí před odběrem v kartotéce dárců sdělit, že by chtěli vstoupit do registru dárců kostní dřeně, dostanou navíc další dotazník z IKEMu, který pravdivě a svědomitě vyplní, poté zkontrolují s lékařem TO při vyšetření a při samotném odběru jim budou odebrány dvě zkumavky navíc, které se pošlou spolu s vyplněním dotazníkem do IKEMu
- podmínky pro vstup do registru dárců krvetvorných buněk jsou podobné jako pro vstup do registru dárců krve, ale v některých bodech se mírně liší


Důvody k trvalému vyloučení z dárcovství krvetvorných buněk
- věk nad 40 let
- hmotnost pod 50 kg
- alergie vyžadující trvalou léčbu
- astma
- autoimunitní a systémové choroby - revmatické choroby, kolagenózy, vaskulitidy…
- celiakie
- cukrovka (diabetes mellitus)
- cystická fibróza
- endometrióza
- chronická zánětlivá onemocnění střev - Crohnova choroba, ulcerózní kolitida
- chování zvyšující riziko nákazy HIV nebo jiným infekčním onemocněním (užívání injekčních drog (i v minulosti), pohlavní styk s osobou, která tyto drogy užívá, sexuální praktiky zvyšující riziko přenosu infekčního onemocnění, časté střídání sexuálních partnerů)
- nádorová onemocnění
- nákaza HIV nebo úzký kontakt s osobou infikovanou HIV nebo nemocným s AIDS
- nevolnost a mdloby při běžných odběrech
- neurologická onemocnění - epilepsie a jiná záchvatovitá onemocnění, migréna, roztroušená skleróza
- onemocnění krve - anémie, trombofilie (Leidenská mutace, MTHFR a jiné), hemofilie
- onemocnění srdce a cév – vysoký krevní tlak, prodělaná trombóza, myokarditida, endokarditida
- onemocnění štítné žlázy
- oční onemocnění - glaukom, záněty sítnice, retinopatie
- prodělaná infekční žloutenka typu B nebo C
- psoriáza (lupénka)
- psychiatrická onemocnění - deprese, schizofrenie, manio-depresivní psychóza
- toxikomanie a alkoholismus
- trvalé užívání léků (nevadí hormonální antikoncepce)
- závažná obezita (BMI > 40, BMI 35-40 dle rozhodnutí lékaře)
- závažná onemocnění jater, ledvin 


Důvody k dočasnému vyloučení z odběru krvetvorných buněk (nebrání vstupu do registru)
- těhotenství (jeden rok po porodu)
- aktivní kojení a doba půl roku po ukončení kojení
- endoskopické vyšetření
- závažnější chirurgický zákrork
- tetování, piercing, akupunktura
- prodělané infekční onemocnění (borelióza, toxoplazmóza, mononukleóza a jiné)
- očkování živou vakcínou
- pobyt v tropických oblastech
- pobyt v nápravném zařízení, psychiatrické léčebně


- pro dárcovství krvetvorných buněk platí stejné zásady jako pro dárcovství krve, čili je bezplatné a anonymní
- dárce se vždy vybírá pro konkrétního pacienta na základě shody v HLA systému
 

2 způsoby odběru
1)    odběr kostní dřeně z lopaty kosti kyčelní (dnes cca 1/3 odběrů) 
2)    odběr krvetvorných buněk na separátoru (dnes cca 2/3 odběrů)
- konečné rozhodnutí o způsobu odběru má dárce
- dárce může kdykoliv z registru vystoupit bez udání důvodů


podrobnější informace na webových stránkách Českého registru dárců krvetvorných buněk nebo na tel. +420 261 362 346 a +420 261 362 354 či emailu darci@ikem.cz
 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV