Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Věda a výuka

Výuka

Naše klinika je výukovou základnou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výuku obecné a speciální viscerální chirurgie, včetně onkochirurgie a traumatologie, zajišťuje v oborech magisterského studia Všeobecné lékařství, a to jak pro studenty studující v českém jazyce, tak i pro studenty ze zahraničí v jazyce anglickém. Participuje také na výukových programech zahraničních studentů v rámci výměnného programu ERASMUS.

Klinika pravidelně organizuje praktickou výuku a odborné stáže pro studenty 4., 5. a 6. ročníku domovské 3. lékařské fakulty, ale i dalších lékařských fakult, zejména v období letních měsíců. Nezanedbatelně se podílí i na teoretické a praktické výuce studentů tříletého bakalářského studia v oborech Fyzioterapie a Ošetřovatelství a navazujícího magisterského studia Intenzivní péče.

V postgraduálním doktorském studiu klinika umožňuje vzdělávání v oborech Experimentální chirurgie a Kardiovaskulární vědy. Od roku 2012 je garantem postgraduální výuky chirurgie za 3. LF UK. Významnou součástí výuky je i postgraduální výchova a vzdělávání mladých chirurgů nejen v rámci rezidenčních programů. Jednou týdně jsou organizovány ranní semináře věnované aktuálním tématům chirurgie zažívacího traktu, onkochirurgie a úrazové chirurgie.

Věda a výzkum

Klinika byla a je řešitelem a spoluředitelem řady výzkumných projektů, zejména pak v oblasti onkochirurgie a úrazové chirurgie. Výsledky vědecké práce jsou pravidelně publikovány a přednášeny na prestižních domácích a zahraničních odborných lékařských setkáních. Nedílnou součástí jsou i klinické studie zaměřené na léčbu komplikovaných ranných a nitrobřišních infekcí.

V minulosti řešené granty
Granty Interní grantové angentury Ministerstva zdravotnictví ČR
Perioperační ischemie versue perioperační krvácení při nekardiálních operacích u kardiaků: Studie PRAGUE. NT 11506-6/2010, 2010-2015

Časná a dlouhodobá funkce transplantované ledviny:vliv peritoneální dialýzy.
NS 10529-3/2009, 2009-2011

Inhibice angiogenese jako účinná metoda potlačení karcinomu pankreatu. NT 14078, 2013-2015.
Sledování hladiny cirkulujících nádorových buněk (CTC) u vybraných nádorů gastrointestinálního traktu. NT 14439, 2013-2015.

Cirkulující a diseminované nádorové buňky v diagnostice a léčbě pokročilých stadií karcinomu ovaria. NT 14441/FK, 2013-2015.

Funkční elektrickou stimulací asistovaná bicyklová ergometrie u kriticky nemocných: vztah mezi fyziologií svalu a dlouhodobým funkčním výsledkem léčby. NV 16-28663A, 2016-2019.

Probíhající granty
Granty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR
Adikce na oxidativní fosforylaci jako nová vlastnost nádorových onemocnění a její využití pro vývoj nových účinných protirakovinných postupů. NV 17-30138A, 2017-2020.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV