Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vážená paní/vážený pane,

vítáme Vás na stránkách Chirurgické kliniky FN Královské Vinohrady. Chirurgická klinika 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity a fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze je největší chirurgické pracoviště v jihovýchodním regionu Prahy. Přirozená spádová oblast zahrnuje cca 350 000 obyvatel. Odborná úroveň, zaměření a pracovní náplň kliniky splňují požadovaná kritéria na pracoviště nejvyššího typu poskytujícího péči podle posledních vědeckých výzkumů.

prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV