Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Struktura kliniky

Vedení kliniky
Přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Zástupce přednosty pro LPP: prim. as. MUDr. Jakub Štefka, MHA

Zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS
Zástupce přednosty pro cévní chirurgii: doc. MUDr. Peter Baláž, Ph.D., FEBS, MHA

Vrchní sestra: Mgr. Martina Bartošková
Sekretariát FNKV: Jindra Morávková
Sekretariát 3. LF UK: Barbora Hamouzová
Hospodářka: Eva Boháčová

Chirurgická klinika FNKV je součástí interdisciplinárních center naší nemocnice:
Traumacentrum
Gastrocentrum

Ambulantní část
Vedoucí lékař: MUDr. Ladislav Novák
Staniční sestra: Markéta Gabrielová

Endoskopické oddělení
Vedoucí lékař: MUDr. David Lukáš
Vedoucí sestra: Zdeňka Rubešová

Jednotka intenzivní péče - JIP 1 (septická)
Vedoucí lékař: MUDr. Eva Krpenská
Staniční sestra: Pavlína Viesnerová

Jednotka intenzivní péče - JIP 2 (aseptická)
Vedoucí lékař: as. MUDr. Martin Očadlík
Staniční sestra: Bc. Ivana Šturmová

Operační sály
Vedoucí lékař: MUDr. Lukáš Havlůj
Staniční sestra: Mgr. Martina Rumlová

Lůžkové oddělení - I. stanice
Vedoucí lékař: MUDr. David Lukáš
Staniční sestra: Marcela Košťálová

Lůžkové oddělení - II. stanice
Vedoucí lékař: MUDr. Lukáš Havlůj
Staniční sestra: Bc. Kateřina Zíková

Lůžkové oddělení - IV. stanice
Vedoucí lékař: doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.
Staniční sestra: Mgr. Dita Pálová

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV