Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Pro pacienty

Informace pro pacienty nastupující k plánovanému chirurgickému výkonu 

V den přijetí se hlaste mezi 9. - 10. hodinou v kartotéce chirurgické kliniky  (+420 267 16 2407) v pavilonu H v přízemí. Během příjmu budete vyšetřeni lékařem - chirurgem a anesteziologem a bude s Vámi sepsána příslušná dokumentace: informovaný souhlas s hospitalizací, informovaný souhlas s výkonem a anestezií.

Podle rozsahu přípravy před výkonem bude rozhodnuto o Vašem přijetí na lůžko den před operací nebo v den operace ráno. O postupu ve Vašem konkrétním případě budete informováni již na ambulanci při objednání k operaci. V závislosti na kapacitních možnostech kliniky toto může být změněno.

K příjmu si přineste: 

 • občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny 
 • předoperační vyšetření a všechna další vyšetření dle doporučení lékaře
 • podepsaný a vyplněný souhlas s hospitalizací a plánovanou operací 
 • léky, které pravidelně užíváte, nejlépe s rozpisem dávkování 
 • pyžama, noční košile
 • domácí obuv 
 • ručník, toaletní potřeby 
 • kniha, časopisy

K příjmu do nemocnice si nenoste:

 • šperky, zlato, cennosti
 • velké obnosy peněz, kreditní a šekové knížky
 • zbraně

Po operaci budete uloženi na intermediální oddělení (tzv. „dospávací pokoj “) a následně zpět na oddělení nebo na jednotku intenzivní péče dle rozsahu výkonu a závažnosti onemocnění. Po celou dobu hospitalizace Vám bude podávána účinná analgetická terapie spolu s nutnou pooperační a Vaší chronickou léčbou, samozřejmě s ohledem na aktuální zdravotní stav. První pooperační den, pokud to Váš stav dovolí, bude zahájena s pomocí ošetřujícího personálu a fyzioterapeuta odpovídající rehabilitace.

Pokud budete mít během své hospitalizace jakékoliv dotazy, připomínky nebo pochybnosti, obraťte se prosím kdykoli na ošetřujícího nebo službu konajícího lékaře.

Pokud budete opouštět oddělení, prosíme, oznamte to předem sestře.

Termín propuštění určuje ošetřující lékař. V den  propuštění obdržíte propouštěcí zprávu s termínem ambulantní kontroly. Od lékaře a edukační sestry obdržíte při propuštění instrukce týkající se případné péče o ránu, stomii, o dietních opatřeních atd.

Denní režim
6:00    buzení pacientů
6:00 – 7:00    ranní toalety pacientů, úprava lůžek, ranní ordinace (měření fyziologický funkcí, odběr biologického materiálu)
6:00 – 8:00    podávání ranních léků
    
7:00 – 8:00    lékařská vizita
7:30 – 8:00    snídaně
8:00 – 11:00    příjmy a propuštění pacientů, rehabilitace, plnění ordinace lékařů (podávání infuzí, převazy, konzilia, rehabilitace …)
11:30 – 12:30    oběd
12:00 – 14:00    podávání poledních léků
13:00 – 16:30    odpolední toaleta, polední klid, rehabilitace, příprava pacientů k operaci na další den
16:30 – 17:30    plnění ordinace lékařů
17:30 – 18:30    večerní lékařská vizita, večeře
    
18:00 – 20:00    podávání večerních léků
    
19:00 – 21:00    příprava pacienta na noční klid
21:00 – 22:00    podávání nočních léků dle ordinace lékaře
22:00 – 06:00    noční klid

Nadstandardní služby

Chirurgická klinika nabízí osm nadstandardních pokojů, které nabízíme za přímou úhradu. Každý pokoj je vybaven samostatným sociálním zařízením, TV, lednicí, polohovatelným lůžkem. Pokoje si můžete nezávazně zamluvit při objednání k operaci.  Cena pokoje činí 1 000,- Kč-/ za 24 hod. Se souhlasem ošetřujícího lékaře  si můžete vyžádat  za příplatek nadstandardní stravu.

Návštěvy pacientů

Pobyt na oddělení se řídí režimem příslušného oddělení, o kterém budete informován/a zdravotní sestrou či lékařem. Návštěvy pacientů na chirurgické klinice jsou možné každý den v týdnu. Doporučená doba návštěv je stanovena takto:
Jednotky intenzivní péče (JIP): 14:00 - 16:00 
Standardní oddělení: 14:00 - 18:00 

Návštěvy pacientů na chirurgické klinice mimo doporučenou dobu jsou možné jen se souhlasem vedoucího lékaře příslušného oddělení či JIPu. Berte, prosím, v úvahu, že doporučená doba návštěv se může měnit dle aktuální hygienicko-epidemiologické situace.

Kouření
V návaznosti na léčebný režim Vám doporučujeme, abyste se zdrželi kouření během hospitalizace. V prostorách FNKV je kouření zakázáno.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV