Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Kontakty

Sekretariát kliniky: +420 267 16 2410
Fax: 267 16 31 85
Přednosta: e-mail: robert.gurlich@fnkv.cz

Zástupce přednosty pro LPP: e-mail: jakub.stefka@fnkv.cz
Zástupce přednosty pro výuku: e-mail: zdenek.subrt@fnkv.cz
Zástupce přednosty pro vědu: e-mail: martin.oliverius@fnkv.cz
Zástupce přednosty pro cévní chirurgii: e-mail: peter.balaz@fnkv.cz
Vrchní sestra: e-mail: martina.bartoskova@fnkv.cz
Sekretariát FNKV: e-mail: jindra.moravkova@fnkv.cz
Sekretariát 3. LF UK: email: barbora.hamouzova@lf3.cuni.cz

Ambulance: +420 267 16 2411
Endoskopie: +420 267 16 2420
JIP 1: +420 267 16 2428
JIP 2: +420 267 16 2413
Operační sály: +420 267 16 3181
Lůžkové oddělení - I. stanice: +420 267 16 2283, +420 267 16 2425
Lůžkové oddělení - II. stanice: +420 267 16 2422, +420 267 16 2415
Lůžkové oddělení - IV. stanice: +420 267 16 2666, +420 267 16 2464, +420 267 16 3165

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV