Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Centrum onkologické prevence (COP)

Centrum onkologické prevence (COP)
Vedoucí lékař: As. MUDr. Tomáš PICHLÍK
Tel. +420 26716 2736

V centru onkologické prevence je prováděn časný záchyt, diagnostika a stanovení dalšího postupu u abnormálních nálezů děložního čípku, zevního genitálu a pochvy.
 
Základním vyšetřením je kolposkopie (vulvoskopie), kdy pomocí binokulárního optického přístroje a silného zdroje světla je při 8-40násobném zvětšení umožněno přímé prohlížení děložního čípku, pochvy nebo zevního genitálu.
Pro zvýraznění abnormálních nálezů je na prohlížená místa aplikován roztok 3-5% kyseliny octové.
Kolposkopie je dynamické vyšetření, během kterého dochází ke změnám jež jsou důležité pro hodnocení nálezu. Proto kolposkopické vyšetření trvá několik desítek vteřin až dvě minuty.

Děložní čípek
Nejčastěji jsou v COPu vyšetřovány pacientky s abnormálních nálezem děložního čípku. Až na výjimku jsou tyto změny způsobené lidským papilomavirem (HPV infekcí). V tomto stádiu jsou tyto nálezy bezpříznakové, tzn., že ženy nemají žádné obtíže.
Na základě kolposkopického vyšetření, výsledků cytologie, případně HPV vyšetření a dalších faktorů je stanoven další postup.
Při nejasném nálezu je možné doplnit vyšetření o biopsii (odstranění malé části děložního čípku), která se provádí ambulantně během vyšetření.
Obecně platí, že nález lehčího charakteru se sleduje v pravidelných intervalech, u závažnějšího nálezu je indikováno ošetření děložního čípku (konizace) jehož cílem je odstranit abnormální nález na děložním čípku. Výkon je prováděn v krátké celkové anestézii, během jednodenní hospitalizace po kterém ve většině případů je pacientka propuštěna do domácí péče.
Ročně je na našem pracovišti takto ošetřeno okolo 900 žen.

Zevní genitál (vulva)
Méně častou skupinou žen jsou pacientky s abnormálním nálezem na zevním genitálu.  Na rozdíl od předchozí skupiny žen mohou být nálezy doprovázeny nepříjemnými obtížemi charakteru svědění a pálení.
Na základě kolposkopického vyšetření je určen další postup.
Nejasné nálezy jsou indikované k biopsii.
Vlastní léčba pak sestává v lokální terapii nebo je indikováno chirurgické ošetření.

Pochva
Abnormální nález pochvy patří mezi nejméně časté nálezy. Často jsou to ženy s anamnézou odstranění dělohy. Kolposkopie, která je případně doplněná o cílenou biopsii patří k základním vyšetřením. Léčba je zpravidla chirurgická.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV